Våra medlemsmöten startar kl.13.00 och vi håller till i Lund på Ekologihuset. Adressen: Sölvegatan 37


Lördagen den 25 januari, kl 13.00

Två av våra medlemmar berättar och visar bilder från sina egna trädgårdar. Hur trädgårdarna vuxit fram och vilka olika inriktningar man fastnat för. Kanske även en del odlings och förökningstips. Det blir Sture Bengtsson, Östra Vemmenhög respektive Lennart och Kerstin Karlsson, Tjörnarp, som kommer att dela på denna spännande eftermiddag.


Lördagen den 29 februari, kl 13.00

Mikael Löfving och Åsa Eklund från Sofiero berättar och visar bilder från parken. Det handlar om parkens Rhododendronsamling, hur den tas om hand och historiken bakom. 


Lördagen den 18 april

Vi håller Årsmöte denna dag.

Program ännu ej fastställt


Aktivitetsdagar Sofiero, 9-10 maj
Ett samarbetsprojekt mellan Sällskapet och Sofiero med olika aktiviteter. Dessa dagar vill vi engagera våra medlemmar att delta tillsammans med personalen på Sofiero. Mera detaljer om detta evenemang kommer.


Magnoliaskogen Alnarp. Detta är ett årligen återkommande evenemang där vi får se skogen och dess utveckling under sakkunnig guidning. Det blir Erland Ejder som står får vårens visning. Håll ögonen öppna, exakt tidpunkt kommer att meddelas med kort varsel. Föreningsbrev skickas ut till er som lämnat er e-postadress. Vandring förläggs till tidig kväll mitt i veckan när vädret så medger.


Dagsutflykt
Vi planerar även för att under andra halvan av maj ordna en dagsutflykt till någon eller några spännande trädgårdar.