VIRTUELL BLOMSHOW 2021


REGLER FÖR DELTAGANDE

Du kan delta med bilder av blomningen i din trädgård tagna från den 1/4 till och med den 15/6 2021
Domarbedömningen kommer att ske den 1/7 eller snarast där efter.

Skicka bilderna till asa.eklund@live.se.  Åsa kommer att lägga upp bilderna på vår hemsida efter hand som de kommer in. Märk varje bild med plantans namn. Ange också i vilken kategori du deltar med varje bild. Tävlingen är indelad i 5 klasser. Du kan delta med 5 bilder per månad.

1) Rhododendron art, hela blomställningen med några blad
2) Rhododendron hybrid, hela blomställningen med några blad
3) Lövfällande Azalea, art eller hybrid, hela blomställningen med några blad.
4) Vintergrön Azalea, art eller hybrid,hela blomställningen med några blad.
5) Magnolia art eller hybrid, hela blomman.
6) Om du är osäker på plantans namn, sätt ett frågetecken efter plantnamnet, eller kalla den okänd.

Vinnare från varje klass kommer att bli bedömd även för ”Best in Show”. Vinnarna från de olika klasserna och ”Best in Show” kommer att publiceras på vår hemsida och i Rhododendronbladet.

Välkomna att delta
Styrelsen
Sydsvenska Rhododendron- och Magnoliasällskapet