Sydsvenska Rhododendron - och Magnoliasällskapet
The Swedish Chapter of the American Rhododendron Society


Jag vill bli medlem!
Medlemsanmälan
Vi har två medlemsformer: som A-medlem får du tillgång till samtliga aktiviteter medan B-medlem inte får ARS Journal inkl ARS frölista.
Medlemmar från de nordiska länderna, som önskar medlemskap hos oss, ber vi kontakta vår kassör för uppgifter om hur betalning skall ske.
Mer information finns här
Medlemsavgifter 2020
SEK    
B-medlem (SRS) 170    
A-medlem (SRS och ARS) 460    

Avgiften beräknas per familj och betalas till plusgiro 1347905-0