FÖRENINGEN

Sydsvenska Rhododendron - och Magnoliasällskapet är en ideell förening med en aktiv verk-samhet avseende släktet Rhododendron och samplanteringsväxter. Vi har ett nära samarbete med The American Rhododendron Society (ARS)
och vi är dess "Swedish Chapter".
ARS har en omfattande verksamhet, förutom i USA dessutom i Danmark, Holland, Skottland, Canada och Indien.

Vi har två medlemsformer: som A-medlem får du tillgång till samtliga aktiviteter medan B-medlem inte får ARS Journal inklusive frölista. Vi är ca 400 medlemmar.

Journal American Rhododendron Society , en medlemstidning på engelska, utges 4 gånger per år. A4 format på drygt 60 sidor med många intressanta artiklar och färgbilder, omfattande frölista en gång per år.

Rhododendronbladet är vår nya tidning, som från år 2015 utarbetas i samarbete med Svenska Rhodo-dendronsällskapet. Genom detta samarbete får våra olika sällskap en bra ekonomisk grund att stå på genom att våra respektive ekonomier förstärks.
På denna länk kan du se glimtar från vår tidigare tidning, Rhodo-Info.

Småskrifter är kortfattade, instruktiva handböcker i A5-format, som behandlar olika ämnen avseende rhododendron, ständigt uppdaterade med nya fakta.

Litteraturutlåning/förmedling innebär dels att du kan låna in- och utländsk facklitteratur från vårt bibliotek, dels att du kan beställa litteratur och våra småskrifter till förmånliga priser.


Träffar med föredrag/bildvisningar med intresseväckande, kunniga ledare. Lokal för våra samankomster finns på Ekologihuset i Lund. Genom att delta i dessa träffar möjliggörs många nya och intressanta kontakter medlemmarna mellan. Vi rekommenderar därför att du i största möjliga mån deltar i våra olika aktiviteter.

Trädgårdsbesök och utflykter till privata trädgårdar och plantskolor samt offentliga parker med tonvikt på släktet Rhododendron.

Resor till svenska och utländska plantskolor och paker

Kurser avseende vegetativ förökning och frösådd samt odlingsbetingelser.

Råd om odling, sortval och mycket annat.

Gemensamma beställningar från främst Skottland av intressanta och ovanliga hybrider och arter, som normalt ej marknadsförs av lokala plantskolor.

Medlemsanslutning.  Genom att utnyttja alla eller delar av våra förmåner möjliggörs nya och intressanta kontakter mellan medlemmarna. Man lär känna varandra och kan utbyta erfarenheter. Du får sålunda stora möjligheter att inom din målsättning skapa dig en egen underbar värld av Rhododendron och Azaleor.

Medlemsbevis för aktuellt år kan erhållas från sällskapets ordförande Stefan Salomonsson

Rabatter
Vid uppvisande av giltigt medlemsbevis erhåller ni som medlem 10 % rabatt på utomhusväxter hos vissa plantskolor.