ÖRONVIVEL

Behandling
Jorden skall vara fuktig innan behandlingen påbörjas. Behandling med Vine Weevil Killer rekommenderas kvällstid. Då undviker man att utsätta nematoderna för starkt solljus och temperaturer över 30ºC. Bäst effekt nås när marktemperaturen är +5ºC - +25ºC. Öronviveln förökar sig under hela året så behandling bör ske när man konstaterat att det finns larver.
Vine Weevil Killer blandas ner i kallt vatten och kan vattnas ut med vanlig vattenkanna. Behandling kan påbörjas så snart marktemperaturen överstiger + 5º C.
Vine Weevil Killer ska förvaras i kyl och har en hållbarhet enligt datumstämpling. Nematoderna dör om de utsätts för solljus, uttorkning, minusgrader eller temperatur över +30°C.
Priser
100 kvadratmeter 379 kr
12 kvadratmeter 199 kr
Beställning görs på Bionemas hemsida.