FÖRÖKNING

Fröförökning
Tills vidare hänvisas till Sällskapets skriftserie nr 5, "Pollinering och fröförökning av rhododendron".
Vegetativ förökning
Tills vidare hänvisas till Sällskapets skriftserie nr 4, "Vegetativ förökning av rhododendron".