Kenneth Lorentzons botaniska bibliotek till Sofiero 


Text och Bild Stefan Salomonsson

Som tidigare meddelats gick vår medlem och styrelseledamot Kenneth Lorentzon bort den 20 januari i år. En alldeles oväntad händelse och mycket tråkig så klart. Vi är många som minns Kenneth. Vi har nu glädjen att berätta att Kenneths enorma boksamling av botanisk litteratur kommer att bevaras på ett fint sätt till eftervärlden. Det handlar om inte mindre än 55 hyllmeter som nu hamnar på Sofiero. Samlingen donerades dit och kommer att hysas på slottet. Den översta våningen som stått orenoverad ända sedan Helsningborgs stad övertog Sofiero, skall nu renoveras och inredas. Det är här biblioteket skall finnas. Tills renoveringsarbetet är klart har alla böckerna lagrats i tryggt förvar.


Vi gläder oss i vår förening över att vi kunnat medverka till att det hela kunde komma till stånd. Även vårt eget Föreningsbibliotek kommer att placeras på Sofiero. Tommy Sjöstrand som var granne till Kenneth har varit ”spindeln i nätet”  tillsammans med undertecknad.