Styrelsens förslag till Stadgeändringar är markerade med avvikande färg.