MEDLEMSMÖTEN


Program hösten 2019

Våra medlemsmöten startar kl.13.00 och vi håller till i Lund på Ekologihuset.

Adressen: Sölvegatan 37


Söndagen den 24 november, kl 13.00, OBSERVERA DAGEN!

Jens Nielsen berättar om ”What is new from China” – nya upptäckter inom rhododendronsläktet.

Jens är en av de stora inom rhododendronvärlden, passa på detta unika tillfälle att höra honom.


Hjärtligt välkomna till Sydsvenska Rhododendron- och Magnoliasällskapets 
Aktivitetsdag på Sebbarp den 15 september 2019

Vi ses hos Henrik och Carina i deras omfattande Rhododendronanläggning på Sebbarp 503, utanför Löberöd.  Bra parkeringsmöjligheter finns.

Så här ser programmet för dagen ut : 

Aktiviteterna startar kl 13.00

a)   Rhododendronlotteri

b)   Rådgivning

c)   Fikabjudning

d)   Rundvandringar i anläggningen 13.30, 14.30 och 15.30. Varvas med visning av fröförökning Rhododendron och Magnolia.

e)   Demonstration av sticklingförökning. Sticklingmaterial tillhandahålles på Sebbarp men det är också möjligt att ta med egna sticklingar.

f)    Plantförsäljning Sebbarps Plantshop, Peter Linder och Johnny Svensson. Om fler vill ta med plantor till försäljning så går det bra. Anmäl i så fall detta till Henrik och Carina. 

Missa inte denna härliga höstträff.

Anmälan till Henrik och Carina

henrik1.astrom@gmail.com

carinafritzell@hotmail.com

Sällskapet avslutar på detta sätt årets utesäsong. Efter detta evenemang går vi inomhus. Vårt första innemöte blir den 28 september med föredrag i vår möteslokal på Ekologihuset i Lund.Lördagen den 28 september

Alan Duncanson visar bilder och berättar om årets utflykt med Scottish Rhododendron Society. Så här beskriver Alan resan : ”Resan skulle hålla sig i grevskapen, Sussex, Surrey och i västra delen av Kent - en del välkända plus en och annan mindre känd. Riktigt roligt var det att åter få besöka Leonardslee som hade varit stängt en tid men som nu satsar stort på att återfå sin forna glans. Följande trädgårdar ingick - Crosswater Farm (Millais plantskola och trädgård) Ramster, High Beeches, Borde Hill, Nymans, Wakehurst Place, Emmetts, Riverhill Himalayan Garden, Sheffield Park och Leonardslee. ”


Lördagen den 26 oktober

Hans Eiberg berättar och visar bilder från Scandinavian NW Yunnan Expedition 2018. Hans egna ord om vilka platser man besökte : ”Vi besøgte Cang Shan, Pianma pass, Biolou Shan, Peacock Pass, Nanjelou, Gongkahu, Beima Shan, Kari Pass, Bala Gezong Xilianpen pass for at samle frø og tage billeder af de rhododendron arter der voksede her. Vi fandt ca. 90 forskellige arter og hybrider.”


Söndagen den 24 november, kl 13.00, OBSERVERA DAGEN!

Jens Nielsen berättar om ”What is new from China” – nya upptäckter inom rhododendronsläktet.

Jens är en av de stora inom rhododendronvärlden, passa på detta unika tillfälle att höra honom.


Program våren 2019
Det blir tre vårföredrag/medlemsmöten, 2 i mars månad samt 1 i maj.
Således inget föredrag i januari, februari och april.

Lördagen den 2/3
Föredrag med Martin Monthofer från Rhodopark-Bremen som berättar om "Vireyarhododendron". Monthofer är en av de som kan mest om Vireyor i Europa.  

Lördagen den 30/3. Föredrag med Stefan Salomonsson om "Rhodolitteratur, äldre och nyare". Stefan tar med och visar böcker om Rhododendron från 1850-talet fram till nutid. Info om Föreningsbiblioteket.
Vi håller även åsmöte denna dag.
 
Resan Holland Belgien 1-6 maj är på plats. Fortfarande möjligt att anmäla sig. Se hemsidan.
 
Aktivitetsdagar Sofiero, 11-12 maj  . Ett samarbetsprojekt mellan Sällskapet och Sofiero med olika aktiviteter. Dessa dagar vill vi engagera våra medlemmar att delta tillsammans med personalen på Sofiero. Mera detaljer om detta evenemang kommer.
 
Lördagen 25/5. Föredrag med Kenneth Cox, Glendoick/Skottland  "Woodland Gardening". Cox berättar om sin nya bok.
 
Datum kommer att meddelas vad gäller följande vårevenemang :
 
Träff nya medlemmar/nybörjare. En möjlighet för våra nya medlemmar att delta i rundvandringar i ett par trädgårdar. Information och möjlighet att ställa frågor.Kolla hemsidan mer info kommer där.

Dagsutflykt till medlemsträdgårdar. En mycket uppskattad händelse där vi tar oss runt i egna bilar till några utvalda trädgårdar. Kolla hemsidan mer info kommer där.

Magnoliaskogen Alnarp. Detta är ett årligen återkommande evenemang där vi får se skogen och dess utveckling under sakkunnig guidning. Det blir Erland Ejder som står får vårens visning. Håll ögonen öppna, exakt tidpunkt kommer att meddelas med kort varsel. Föreningsbrev skickas ut till er som lämnat er e-postadress. Vandring förläggs till tidig kväll mitt i veckan när vädret så medger.

Sambeställningen hos Hachmann Baumschule för vårens samleverans.
På hemsidan finns instruktioner hur man går till väga.
Program hösten 2018
Lördagen den 29/9. Medlemsmöte.
Våra medlemmar Henrik Åström och Carina Fritzell pratar om sitt kära Sebbarp - om hur det började och läget idag i deras fantastiska trädgård
 
Lördagen den 27/10. Medlemsmöte.
Gerben Tjeerdsma berättar om ”Surjordsväxter för samplanetring med Rhododendron”. Gerben driver sin Plantskola Gerbianska Trädgården på Råda Säteri. Han är en välkänd profil inom trädgårdskretsar med bakgrund från bland annat Göteborgs Botaniska trädgård
 
Lördagen den 24 november medlemsmöte.
Johanna Witzell berättar om ”Phytophtora på Rhododendron och i Svenska lövskogar”.Johanna arbetar som biträdande professor vid SLU Alnarp, Institutionen för Sydsvensk Skogsforskning.
Program våren 2018
Lördagen den 24/2 Medlemsmöte.
Vår egen Torsten Bynke, tillika vice ordförande, tar oss med till Europas Trädgårdar och Parker. Bilder och berättelser från Sällskapets resor till när och fjärran. England, Skottland, Tyskland och även ett och annat här hemmifrån. Spännande både för de medlemmar som var med men även för de som ännu inte varit med på någon resa.
 
Lördagen den 24/3 Medlemsmöte
Även för detta möte har vi engagerat en av våra egna medlemmar Hans-Erik Åkerlund. Han berättar för oss under följande titel :
Fotosyntes och ljusstress - växters strategier för att hantera variationer i ljusinstrålning.
Växtlotteri

Vi håller även Årsmöte denna dag. Här nedan ser du agendan för Sydsvenska Rhodendronsällskapets årsmöte 2018-03-24

§1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet:
§2. Fråga om årsmötet blivit i behörig ordning sammankallat
§3. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet
§4. Fastställande av dagordning
§5. Val av två justeringsmän att tillsammans med ordföranden justera mötets protokoll. Dessa är tillika rösträknare vid votering
§6. Styrelsens årsredovisning för 2017
§7. Revisorns berättelse över styrelsen förvaltning för 2017.
§8. Fråga om ansvarfrihet för den tid revisionen avser.
§9. Val av:        
Sällskapets ordförande tillika styrelsen ordförande för en tid av två år
Två ordinarie styrelseledamoter för en tid av tre år
Kvarstående ledamöter i styrelsen:
Valda till 2019 är : Henrik Åström, Jan Servin och Stefan Salomonsson
Vald till 2020 är: Torsten Bynke och Alex Bentervall
Suppleanter valda till 2020: Lennart Molin och Anders Falkstig
tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, en ledamot skall vara sammankallande
§10 Övriga frågor
Namnändring
Nytt namn ”Sydsvenska Rhododendron- och Magnoliasällskapet”
Detta är andra gången som detta tas upp på mötes agenda. Första beslutet togs på årsmötet 2017- 03-25
§11 Mötet avslutas
Program hösten 2017
Plats : Ekologihuset Lund, Blå Hallen.
Tid : Kl. 13.00

Datum och veckodagar aviker i höst från vad vi är vana vid men vi har anpassat höstens program till planeringen för Steve Hootmans besök i Danmark och Sverige.
 
Söndag 8 oktober (Observera dag och datum)
Steve Hootman, Executiv Director/Curator vid Rhododendron Species Botanical Garden i Seattle USA. Steve ansvarar för en av världens absolut främsta Rhododendronsamlingar. Han är bland de absolut främsta Rhodoauktoriteterna i världen. Vi har engagerat honom i samarbete med Danska och Svenska Sällskapen. Vi kommer att få höra om Parken i Seattle så klart och även om Steves otaliga Planthuntingexpeditioner. Detta är ett unikt tillfälle man inte får missa. Det är första gången han besöker Sverige.
 
Lördag 4 november
Eric Wahlsteen, känd för oss alla som en äkta "Plantman". Drev under flera år sin Plantskola Borealis, numera är han knuten till SLU Alnarp. Även Eric har "jagat plantor" i främmande länder och stött på en hel del intressant odlingsvärt material som han tagit med hem. Eric skall berätta för oss om den spännande processen i samband med introduktionen och presentationen av en ny art. Vad behöver göras och vad skall ingå i en publicering. Hans exempel handlar om en eventuellt ny Rhodoart i undersektionerna Heliolepida eller Troflora.

Lördag 2 december 
Vi har fått en förändring i höstens sista föredrag den 2 december på grund av att vi inte har fått kontakt med Jens känd som the plantman. Istället har Stefan Salomonsson lovat ett föredrag, "Börja med rhododendron", om hur man odlar rhododendron, med många fina bilder och tänkvärda tankar om odling för oss alla. Stefan vill gärna ha en diskussion om odlingsförhållanden.

Anteckna dessa dagar i era kalendrar och Väl Mött. Föreningen bjuder ju som vanligt på fika och vi håller så klart även de obligatoriska Medlemslotterierna nu under hösten. Och...... inte minst viktigt.... trevligt sällskap och roligt prat !!
 
Välkomna önskar Styrelsen!
Program våren 2017
Lördagen den 25 februari
Plats Ekologihuset i Lund

Kenneth Lorentzon är bokad för denna eftermiddag. Det blir ett lite varierat innehåll med tyngdpunkt på Magnolior, ett tema som inleddes av vår förre föredragshållare Erland Ejder. Kenneth ingår också i den så kallade Magnoliagruppen med anknytning till Alnarp. Om vi känner Kenneth rätt så har han även en del annat intressant att berätta för oss.
 
Lördagen den 25 Mars
Plats Ekologihuset i Lund
Programmet för denna dag är ändrat. Istället för Holger Hachmann, som meddelat förhinder, har vi det stora nöjet att välkomna vår egen Alan Duncanson. I november 2016 besökte han Nya Zeeland och hans föredrag med bildvisning, kommer att handla om denna resa. Om Sydön i första hand och dess parker och trädgårdar men även en del om landet som sådant.
 
Efter föredraget håller vi ÅRSMÖTE denna lördag. Dagordning finns här.
 
Lördagen den 13 Maj
Plats:  Sofiero Helsingborg – Aktivitets- och Plantmarknadsdag                   
Nu startar Sofiero upp sitt fokus för årets Rhododendronblomning. Vi kommer att vara aktiva på många olika sätt. På gräsmattan framför slottet kommer vi att ställa upp blommande rhododendronplantor, ha försäljning av egna uppdragna plantor, lotteri med rhodovinster samt naturligtvis sakkunnig rådgivning om skötsel, odling och plantering av rhododendron. Medlemmar i sällskapet har gratis entré mot uppvisande av medlemskort. Varje lördag och söndag mellan den 13 maj-4 juni kan du följa med på guidade vandringar i sällskapets regi. Samling i huvudentrén, ingen föranmälan.                
Välkomna!
Program hösten 2016
Lördagen den 24 september kl 13.00. Plats Ekologihuset, Lund
Mihael Zvorc , MZ-Garden, om odling och förökning av Rhododendron, korsningar, ledlampor, mm
Mihael kommer även att hålla en separat kurs i sticklingförökning på förmiddagen för de som är intresserade. Föranmälan till sticklingkursen senast 18/9 göres till Henrik Åström, henrik1.astrom@gmail.com, 076 0090552, Pris per person för kursen 250 kr. Föredraget kl 13.00 gratis som vanligt. Mihael har egna framtagna plantor med till försäljning.
 
Lördagen den 29 oktober kl 13.00. Plats Ekologihuset Lund
Peter Korn. Peter behöver ingen närmare presentation, känd för de flesta. Han kommer att berätta om resor i de Pontiska bergen i Turkiet. R. ponticum, R.caucasicum och R. luteum, alpinängar och stäppmiljöer. Peter tar även med en del plantor för försäljning.
 
Lördagen den 26 november kl 13.00. Plats Ekologihuset, Lund
Erland Ejder. Magnolia sprengeri: en studie i rött – och vitt.
Erland har varit i Kina flera gånger och engagerat sig i detta problemkomplex. Föredraget handlar om dessa Magnolior. Erland har även samlat och studerat Rhododendron på plats i Kina. Medlemmar som varit med ett tag minns kanske Erlands besök hos oss för ett antal år sedan (år 2000) då flera medlemmar fick del av vildinsamlat rhododendronfrö från Erlands expeditioner. Ni som har erfarenheter av plantor från dessa fröinsamlingar får gärna berätta. Kul om vi kan få en återkoppling med Erland.
Program våren 2016
Lördagen den 20 februari kl 13.00. Plats; Ekologihuset, Lund
Holger Hachmann från Hachmann Baumschule. Holger har tidigare besökt oss i föreningen ett antal gånger. Varje gång lika uppskattat. Han har berättat om plantskolan och dess sortiment. Nu var det dags igen tycker vi. Holger berättar för oss om spännande rhododendronsorter från planskolan. Dessutom har han lagt in några avsnitt om magnolior, lönnar och trollhassel. Missa inte detta unika tillfälle att få lyssna till en av de största rhododendronauktoriteterna. Språk: engelska.

Lördagen den 19 mars kl. 13.00. Plats; Ekologihuset, Lund
"Plant Blindness"

Bente Eriksen, ny föreståndare för Botaniska Trädgården i Lund, berättar om ett forskningsprojekt om hur och varför människor har så svårt att lägga märke till växter. De flesta människor lider av denna "åkomma". Bente berättar om bakgrunder och vilka "botemedel" man kan tänka sig att sätta in.

Vi håller Årsmöte denna lördag. Dagordning kommer att hållas tillgänglig på hemsidan och via ordföranden tre veckor före årsmötet.

Lördagen den 23 april kl. 11.00-15.00. Plats; Sofiero, Helsingborg
Aktivitetsdag

Eftersom vår Aktivitetsdag i våras 2015 blev så lyckad har vi beslutat att köra en repris på detta evenemang. Det blir således plantmarknad, mindre föredrag, blomutställning, fika, lotteri mm. Jonas Grund från Stolpens Trädgård medverkar under dagen med föredrag om samplanteringsväxter samt plantförsäljning.

Utflykt till Danmark/Jylland/Kolding/Trädgårdar.
Den 3-6 Juni planerar vi denna utflykt till. Det blir hotell 3 nätter och buss. Prel. program finns under fliken resor. "Först till kvarn"...
Välkomna att göra intresseanmälan till detta trevliga evenemang.
Max antal resenärer 30. Kostnad runt 4.500 kr per person, buss, inträden, hotell med frukost och middag på kvällen ingår.
Resekommitté : Elisabet Kristensson, Marianne Gyllstedt och Jan Servin, Anmälan till Elisabet Kristensson elisabet.kr@hotmail.com, 070-3733391.
Program hösten 2015
Medlemsmöte på Sofiero med platschef Annika Malmgren,
lördagen den 26 september, kl 13.00. Plats: Sofiero Helsingborg. Grindarna är öppna.


Höstens första medlemsmöte håller vi på Sofiero. Vi kommer att hålla till i Orangeriet och ägna oss åt diverse olika aktiviteter.

Annika hälsar oss välkomna till denna eftermiddag i den ljuvliga Parken. Hon kommer att berätta om parkens historia och framtid samt om det pågående ”Rhododendronprojektet” för bevarande av samlingen i parken. Det blir även tillfälle till rundvandring bland rhododendronplanteringarna.

Fokus i dagens program ligger på förökning av rhododendron. Det blir stationer med sticklingförökning och fröförökning. Kunniga instruktörer kommer att visa hur man gör. Deltagarna får prova på att göra egna sticklingar. Var och en tar med sig, efter förmåga, sticklingar från den egna trädgården. Så byter vi med varandra. Vi kommer även att få möjlighet att ta sticklingar i parken. Mot en viss avgift kan man köpa småkrukor och övrigt material på plats. Allra bäst om man kan ta med eget material för ”krukningen".

Medlemsmöte med Kristian Theqvist, lördagen den 31 oktober kl 13.00.
Plats: Ekologihuset Lund.


Kristian är ordförande i det Finska Rhododendronsällskapet. Hans föredrag kommer att handla om hybridisering. Egna erfarenheter av korsningsarbete med rhododendron med
följande ingångar :
Härdiga arter och hybrider som utgångspunkt för korsningsarbete
Kommentarer kring Brueckners hybrider
Mina metoder för hybridisering
Sökandet efter bra gul blomning
Sökandet efter bra röd blomning
Sökandet efter intressant bladväxt
Några av de egna korsningarna
Azaleakorsningar  

Vi gläder oss över att kunna hälsa Kristian från vår systerförening i öster välkommen.

Medlemsmöte med Stefan Salomonsson, lördagen den 28 november kl 13.00
Plats: Ekologihuset Lund.


Under tidigare år har vi i Föreningen haft en studiecirkel igång om artbestämning av rhododendron. Med utgångspunkt i erfarenheterna från dessa träffar kommer Stefan att berätta om grunderna i artbestämningens mysterier. Det handlar om de centrala växtkaraktärerna, hantering av bestämningsnycklar samt systematiken utifrån den senaste revisionen av Rhododendronsläktet (Edinburghrevisionen). Stefan lägger upp fördraget kring ett lättsamt bildspel med illustrationer av de centrala delarna. Kanske vi efter denna genomgång kan köra igång studiecirklarna igen.
Program våren 2015
Medlemsmöte, lördagen den 31 januari kl 13.00
Hans Eiberg håller föredrag om Rhododendron, Undersektionen Triflora.

Hans kommer från Rhododendronforeningen i Danmark. Vi har vid tidigare tillfällen haft glädjen att ta del av Hans djupa kunskaper om släktet. Eftersom släktet är stort har en indelning skett i Undersläkten, Sektioner och Undersektioner. Undersektionen Triflora är en av dom. Hans går igenom de olika arterna och hur man skiljer dom åt, vilket i fallet Triflora inte är det lättaste. Han visar även på hur man tar hjälp av så kallade bestämningsnycklar.

Medlemsmöte, lördagen den 14 mars kl 13.00
Bengt Carlsson håller föredrag om "Rhododendron för Svenska Trädgårdar".
 

Bengt är ordförande i Svenska Rhododendronsällskapet och bor i Mölndal. Här har han en liten trädgård med en del fina plantor. Hans imponerade samling i anslutning till fritidshuset längst upp i Bohuslän är något man måste se. Vi var där en liten grupp från föreningen för inte så länge sedan. En verkligt imponerande anläggning. Bengt visar bilder från sina trädgårdar och berättar om sina odlingserfarenheter. Det är så klart speciellt roligt att välkomna Bengt nu när vi inlett vårt samarbete om tidningsutgivningen för 2015.

Medlemsmöte, Årsmöte och Aktivitetsdag, lördagen 25 april.

Denna dag blir en heldag med kortare föredrag av medlemmar från föreningen. Det blir Årsmöte, vilket detta således utgör kallelse till. Vidare kommer vi att lägga in ytterligare aktiviteter under dagen. Detaljer kommer att presenteras då allt är planerat och klart. Men man kan redan nu säga att detta skall ni inte missa. Vi tänkte att medlemmar som deltar även tar med sig vänner och bekanta. Så kan vi visa på hur trevligt vi har på våra möten och kanske även inspirera fler till att börja med Rhododendron.

Denna träff syftar till att fördjupa intresset för släktet Rhododendron samt att skapa kontakter. Ewa Mellerström och Marianne Gyllstedt som är initiativtagare till detta projekt, menar att man kan nå långt bara genom att träffas. Tanken är att vi skall lära oss något ytterligare. Detta första möte syftar till att visa på släktets varietet i blomning. Men huvudsyftet är ändå att vi skall träffas och dela våra kunskaper med varandra och med flera trädgårdsintresserade människor. Vi kommer att arrangera ytterligare ett möte i augusti med samma utgångspunkter där temat blir mer fokuserat åt förökning.

Vi vill att ALLA medlemmar skall komma till detta evenemang. Och dessutom att ALLA tar med sig några vänner och bekanta.

Tänk på att följa den information som löpande kommer att presenteras på vår hemsida.
Program hösten 2014
Lördagen den 27 september
Höstens första möte viker vi som vanligt för medlemmarnas egna programpunkter. Programmet är ännu inte klart. Kom gärna med förslag till Stefan. Något du vill berätta om, kanske visa en del bilder. Som avslutning på dagen får vi se film från våra aresor. Det är Marianne Lindahl som är bakom kameran.

Du som har överblivna plantor, ta med dem till mötet och sälj till intresserade medlemmar.

Lördagen den 25 oktober
Harald Kårtveit, ordförande i Den Norska Rhododendronföreningen, berättar från sin egen trädgård om hur man kan anlägga en trädgård på 20.000 m2. Harald visar bilder och berättar även om en del andra norska trädgårdar och om Den Norska Föreningen. Alltid trevligt att möta Rhodofolk från våra nordiska grannländer och få höra om deras erfarenheter. Knyta kontakter för framtida aktiviteter.

Harald vil selv meddele at han vil selge boken "Min Rhododendronhage" av Ole Jonny Larsen. Pris 400 SEK. Må betales kontant. En riktig verdifull og god bok. Inneholder 29 forskjellige rhodo-hager med forskjellig klima og beliggenhet. Det er hageeierne som selv forteller fra sine hager. Mange bilder og dyrkingstips fra hvert hageeier. 210 sider.

Lördagen den 29 november
Hanne Hansen, Landskapsarkitekt på Helsingborgs Kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen.

Om Sofiero och parkens tillblivelse och utveckling från 1864 och fram till 2007. Hanne har skrivit en bok som beskriver de olika skedena, främst under den mest expansiva perioden när Sofiero var i kungafamiljens ägo. I vår Förening deltar vi för närvarande i ett projekt där vi i år har inlett en inventering i parken. Hannes föredrag passar därför bra in i de aktiviteter som just nu är aktuella inom Sällskapet."
Program våren 2014

Lördagen den 25 januari

Henrik Sjöman om magnolior. Henrik är lärare och forskare på SLU Alnarp där hans forskning bl.a. handlat om vilka arter, som kan fungera i våra nordiska städer. Selektering och hybridisering av magnolior för sydsvenskt klimat är ett specialområde. Vi kan utlova en intressant och spännande eftermiddag med en verkligt engagerad föredragshållare.

 

Lördagen den 22 februari

Programmet för detta möte håller på att succesivt växa fram. Det kommer bl.a. att finnas utrymme för diskussioner och genomgång av en del framtidsfrågor för Sällskapet.

Marianne och Erik Gyllstedt kommer att berätta och visa bilder från olika trädgårdsbesök i Danmark.

Stefan berättar och visar bilder från sin trädgård på den tidigaste blomningen. Bilder tagna de allra senaste dagarna. I mån av tid även lite om artbestämningscirkelns aktiviteter hittills och framöver.

Lördagen den 29 mars

Denna dag håller vi även årsmöte med ärenden enligt stadgarna och upprättad dagordning. Detta meddelande utgör kallelse. Dagordning kan erhållas efter kontakt med ordföranden.

Därefter berättar Sture Bengtsson och visar bilder från sin resa till nordvästra Yunnan/Kina juni 2013. Ett område som har besökts ett flertal gånger av plantjägare och botanister genom åren. Området ruvar säkert ännu på oupptäckta hemligheter. Att få komma hit och se olika Rhododendron i sin naturliga miljö är fantastiskt. Sture deltog i Bent Ernebjergs expedition i juni 2013 och kommer att ta oss med upp på 4500 m höjd i bergen kring Mekongfloden. Expeditionen går under namnet Scandinavian Beimashan and Bilouxueshan Expedition 2013 (SBBE 2013).

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.