Våra medlemsmöten startar kl.13.00 och vi håller till i Lund på Ekologihuset. Adressen: Sölvegatan 37


Lördagen den 25 januari, kl 13.00

Två av våra medlemmar berättar och visar bilder från sina egna trädgårdar. Hur trädgårdarna vuxit fram och vilka olika inriktningar man fastnat för. Kanske även en del odlings och förökningstips. Det blir Sture Bengtsson, Östra Vemmenhög respektive Lennart och Kerstin Karlsson, Tjörnarp, som kommer att dela på denna spännande eftermiddag.


Lördagen den 29 februari, kl 13.00

Mikael Löfving och Åsa Eklund från Sofiero berättar och visar bilder från parken. Det handlar om parkens Rhododendronsamling, hur den tas om hand och historiken bakom. 


OBS INSTÄLLT!
På grund av den oro för smittspridning av coronavirus som för närvarande råder har styrelsen beslutat att medlemsmötet den 15 mars ställs in.

Nytt tillkommande medlemsmöte Söndagen den 15 mars, kl 13.00 Ekologihuset Sölvegatan 37, Lund

I samarbete med den Danska Rhododendronföreningen kommer John Perkins från Salem, New Hampshire USA hålla ett spännande föredrag om nordamerikanska lövfällande azaleor.

Missa inte detta unika tillfälle.

Paret Sally och John Perkins har i samarbete med olika universitet i USA och Europa bl.a. forskat om hur lövfällande azaleor med olika kromosomuppsättningar fungerar i hybridisering (korsningar) inom samma kromosomuppsättningar samt mellan olika kromosomuppsättningar.

Parets fokus ligger på mångfalden inom varje art och på de platser som dessa arter växer i naturen. Vi får även ta del av andra släkten från parets besök ute i naturen.

Om Ni går in på ARS hemsida

https://www.rhododendron.org

och söker på John Perkins så hittar Ni många foton från paret. Alternativt i FB gruppen American Rhododendron Society och söker på John Perkins.
På grund av restriktioner och allmänna råd från Folkhälsomyndigheten och regeringen så har styrelsen fattat beslut om att flytta fram årsmötet till efter sommaren.

Lördagen den 18 april - INSTÄLLT

Vi håller Årsmöte denna dag.

Program ännu ej fastställt


Aktivitetsdagar Sofiero, 9-10 maj - INSTÄLLT
Ett samarbetsprojekt mellan Sällskapet och Sofiero med olika aktiviteter. Dessa dagar vill vi engagera våra medlemmar att delta tillsammans med personalen på Sofiero. Mera detaljer om detta evenemang kommer.


Magnoliaskogen Alnarp - 10 maj
Detta är ett årligen återkommande evenemang där vi får se skogen och dess utveckling under sakkunnig guidning. Det blir Erland Ejder som står får vårens visning. Håll ögonen öppna, exakt tidpunkt kommer att meddelas med kort varsel. Föreningsbrev skickas ut till er som lämnat er e-postadress. Vandring förläggs till tidig kväll mitt i veckan när vädret så medger.


Dagsutflykt
Vi planerar även för att under andra halvan av maj ordna en dagsutflykt till någon eller några spännande trädgårdar.