Sydsvenska Rhododendron - och Magnoliasällskapet
The Swedish Chapter of the American Rhododendron Society


Studiecirklar

För att hjälpa våra medlemmar ytterligare och för att öka engagemanget har vi tänkt oss att pröva studiecirkelmetoden. Ett som vi tycker utmärkt sätt att träffas över ett tema och lära av varandra. Den första cirkeln startade vi våren 2010 och den kallar vi "Pollengruppen". Se information om detta under särskild flik. 

Vi har även startat upp en cirkel för artbestämning. Ett lite besvärligt område som kräver en hel del förberedelser. Stefan Salomonsson ansvarar för detta och ett skriftligt arbetsmaterial har tagits fram. Deltagarna i denna studiecirkel träffas nu löpande och tanken är att vi fortsätter med sammankomster framöver på obestämd tid. Nytillkomna deltagare är välkomna (för att ta del av hela materialet måste du ha ett kodord, som du får från Stefan). Det går bra att hoppa in i den etablerade cirkelgruppen. Blir det ytterligare stort intresse startar vi så klart ytterligare en grupp. 

Både nybörjare och erfarna är välkomna att vara med i våra cirklar. 

Om du är intresserad av att vara med i en studiecirkel så är det bara att du hör av dig till Sture Bengtsson när det gäller Pollengruppen eller Stefan när det gäller Artbestämningsgruppen. För att få en bra kontinuitet i cirklarna kan det vara lämpligt att köra flera grupper samtidigt. Man kan inte vara alltför många i varje grupp eftersom tanken är att man skall kunna träffas i varandras trädgårdar. Avståndet mellan deltagarna får därför inte vara för stort. 

Passa på att lämna förslag till tema för ytterligare cirklar. E-post till någon i styrelsen så skall vi försöka arrangera det hela.