VIRTUELL BLOMSHOW 2021


Årets digitala blomstershow som varit i mindre skala än förra året är nu avslutad. Vi behöver Er hjälp med att utse ”publikens” vinnare i varje kategori. Vi har fått in bidrag i 5 av de 6 kategorierna.

Vi vill ha Era röster senast den 30 juni. (Ni som lämnat bidrag röstar inte på Era egna bidrag)

Ni kommer till respektive kategori genom att klicka på aktuell rad nedan, eller gå in under rubriken 'Blomshow 2021' och  välj kategori.

Ni anger den bild inom varje kategori som Ni röstar på och mailar till

lennart.g.karlsson@telia.com 

(Enklast skriver ni nummer på kategorin tex 1 och kopierar texten på den bild Ni väljer och klistrar in i mailet)

Exempel:

1 Texten på bilden Ni väljer.

2 Texten på bilden Ni väljer.

3 Texten på bilden Ni väljer.

4 Texten på bilden Ni väljer.

5 Texten på bilden Ni väljer.


Den av bilderna oavsett kategori som får flest röster blir ”Best in Show” utsedd av ”publiken” och vinner ett Årskort för 2021 på Sofiero.

Stort tack till de som lämnat bidrag på sina älskade Rhododendron!

Tack på förhand till Er som hjälper till att rösta!

VIRTUELL BLOMSHOW 2021


REGLER FÖR DELTAGANDE

Du kan delta med bilder av blomningen i din trädgård tagna från den 1/4 till och med den 15/6 2021
Domarbedömningen kommer att ske den 1/7 eller snarast där efter.

Skicka bilderna till asa.eklund@live.se.  Åsa kommer att lägga upp bilderna på vår hemsida efter hand som de kommer in. Märk varje bild med plantans namn. Ange också i vilken kategori du deltar med varje bild. Tävlingen är indelad i 5 klasser. Du kan delta med 5 bilder per månad.

1) Rhododendron art, hela blomställningen med några blad
2) Rhododendron hybrid, hela blomställningen med några blad
3) Lövfällande Azalea, art eller hybrid, hela blomställningen med några blad.
4) Vintergrön Azalea, art eller hybrid,hela blomställningen med några blad.
5) Magnolia art eller hybrid, hela blomman.
6) Om du är osäker på plantans namn, sätt ett frågetecken efter plantnamnet, eller kalla den okänd.

Vinnare från varje klass kommer att bli bedömd även för ”Best in Show”. Vinnarna från de olika klasserna och ”Best in Show” kommer att publiceras på vår hemsida och i Rhododendronbladet.

Välkomna att delta
Styrelsen
Sydsvenska Rhododendron- och Magnoliasällskapet