RHODODENDRONBLADET


Rhododendronbladet är vår tidning, som från år 2015 utarbetas i samarbete med Svenska Rhododendronsällskapet. Tidningen omfattar 20 sidor och utkommer med 4 nummer per år med manusstopp; den 15 januari, 15 april, 15 augusti och 1 november. I redaktionen ingår  Ingegerd Grönberg, huvudredaktör, ingegerdgronberg@gmail.com och Benny Johansson, benny.j2@telia.com. Det är redaktionens önskemål att så många medlemmar som möjligt känner för att bidra med egna artiklar i tidningen.
Nr 4, 2016
Nr 3, 2016
Nr 2, 2016
Nr 1, 2016
Nr 4, 2015
Nr 3, 2015
Nr 2, 2015
Nr 2, 2015