Berättelse nr 11, Ericaceae-Ljungväxterna, taxonomin, karaktärerna Del 2
Text av: Stefan Salomonsson

Då skall vi försöka sammanfatta detta med karaktärer och vilka av dessa som är viktiga för att man skall kunna känna igen en Ljungväxt och en Rhododendron. Vi har tagit hjälp av P.F. Stevens ”A classification of the Ericaceae: subfamilies and tribes” publicerad 1971 i ”The Botanical Journal of The Linnean Society”. Denna artikel betraktades som den mest kompletta beskrivningen av Ljungväxtfamiljen vid denna tid.

En tid som intresserar oss eftersom det var då i början av 1970-talet som den stora revisionen ev Rhododendronsläktet påbörjades. Vi vill veta vilka influenser som fanns i tiden för revisionens ”arkitekter” Cullen och Chamberlain. ”Vi kommer till detta senare” som jag brukar säga. Efter denna berättelse beger vi oss tillbaka till 1800-talet igen och följer kronologin igen stegvis framåt i tiden.

Hoppas nu att jag inte krånglat till detta alltför mycket. Här kommer en sammanfattning och slutlig komplettering. De systematiska nivåerna ser då ut på detta sättet för Rhododendronsläktet :

1) Tvåhjärtbladiga (Dicotyledoner)

2) Undersittande hylle (Hypogyn)

3) Samkronbladiga (Sympetalae)

4) Familjen Ljungväxter (Ericaceae)

Träd, buskar eller ris. Blad enkla, ofta läderartade, spiralställda (strödda), motsatta eller i krans, utan stipler. Bladkant helbräddad eller tandad, ofta nervikt (ericoida blad). Bladen är  för det mesta vintergröna. Blommorna variabla vanligen tvåkönade, radiärsymmetriska (eller zygomorfa) och nickande. Hylle över eller undersittande (se berättelse nr 6). Foderblad 4 eller 5, fria eller sammanvuxna. Kronblad 4 eller 5, sammanvuxna till tratt- klock- urn- eller rörlik krona. Ståndare 5-10, knappar kan ha 2 hornlika utskott (se berättelse nr 10) , knapphalvorna öppnas med en apikal por. Fruktämne av 2-10 sammanvuxna karpeller. Frukt bär eller kapsel”

Man kan lägga till att Ljungväxterna trivs bäst på öppna marker med lågt pH och att de är mykorrhizaberoende. Ljungväxterna producerar nektar vid basen av kronan och pollineras främst av bin och humlor.

Knopp med skyddande knoppskal R.fortunei, Foto Eiberg, Danish ARS Chapter Homepage

Fruktämne täckt med glandethår. R.fortunei, Foto Eiberg, Danish ARS Chapter Homepage

5) Underfamiljen (Rhododendroideae)

Man skiljer Rhododendroideae från övriga underfamiljer med ett komplex av olika karaktärer. Släkten i familjen och underfamiljerna har inte alla listade karaktärer. De listade karaktärerna finns hos åtminstone några släkten utanför Rhododendroideae. Undantag är att det förekommer klistriga trådar bland pollen hos Tribus Rhodoreae

Blad : Oftast bakåtrullade, nervikta om bladkanten (revoluta) ; Detta förekommer även i underfamiljen Ericoideae och även bland flera andra släkten inom Ericaceae.

Blomställning : Den avslutar nästan alltid tillväxten på huvudaxeln utom för några få arter inom släktena Rhododendron och Kalmia; oftast i klase och racemös (obegränsad). Denna typ av blomställning är sällsynt utom inom Monotropoideae, Pyroloideae and Arbuteae; även i enstaka fall inom Ericoideae and Vaccinioideae.

Blomkrona : Oftast trattlik, brett klocklik eller mer rörlik ; Daboecia och några arter i Phyllodoceae är urnlika. I övrigt är urnlik blomkrona vanlig, smalare klocklik eller rörlik.

Bihang på ståndare : Saknas i underfamiljen Rhododendroideae, annars är det bara hos Pyroloideae och Wittsteinioideae dessa bihang saknas.

Klistriga trådar : Dessa finns bland pollenkornen inom de flesta släktena i underfamiljen men inte bland de övriga Ljungväxterna.

6) Tribus Rhodoreae

Med släktena Rhododendron, Therorhodion, Tsusiophyllum, Menziesia, Ledum. Observera att dessa släkten har sedermera kommit att uppgå i Rhododendronsläktet.

Små till stora buskar eller träd, vintergröna eller lövfällande; bladen variabla i storlek, hopvikta ”revolut” eller ”konvolut” i knoppen. Indumentum (hårighet) uppvisar stor variation. Blomställning terminal (i toppen av skottet) i sällsynta fall axillär (från ett bladveck) i kvast, flock, med hårda skyddande knoppskal. Blomman ofta lätt zygomorf (inte helt symmetrisk).

Blomfoder (Calyx) varierande utvecklat ofta reducerat; Blomkrona samkronbladig eller i vissa fall med fria kronblad, 4-9 lober, variabel i form; ståndare 5-15; ståndarknappar lämnar pollen genom porer eller korta slitsar; pollen med klistriga trådar. Fruktämne med 4-14 celler, ofta täckt med glandelhår; Pistill och märke ofta påtagligt utskjutande. Frukten en kapsel med mellanväggar med stor mängd frö som är olikformade och med ”vingar”

7) Släktet Rhododendron

Med Undersläkten, Sektioner och Undersektioner

8) Arterna i Släktet Rhododendron

Med Underarter och Varieteter

Länk med film från Arnold Arboretum, Boston, som visar det mycket speciella fenomenet med pollen som lämnar ståndarknappen genom en poröppning. Pollen hänger samman med klistriga trådar. En speciell egenskap för Tribus Rhodoreae och släktet Rhododendron https://vimeo.com/220349225. Vibrationen som visas i detta fallet handlar om det som en del bi ägnar sig åt. Nämligen att med hjälp av ljudvågor få pollen att frigöras. ”Buzz pollination”.

"Vibrationerna som visas i filmen är framkallade på konstgjord väg med en stämgaffel"


I nästa Berättelse n12 är vi tillbaka i andra hälften av 1800-talet och händelserna som utspelade sig då vad gäller Rhododendronsläktet. Den publiceras lördagen den 27 februari