Berättelse nr 3, Naturliga System

Text av: Stefan Salomonsson

Om vi då fortsätter med att något ytterligare tala om artificiella och naturliga system. Förutom systemet för namnsättning så presenterade ju Linné även sitt system för gruppering (klassificering) efter växternas fortplantningssystem. I klasser efter antalet ståndare och därefter en uppdelning av varje klass i ordningar efter antalet pistiller.

Bernard de Jussieu,1699-1777
Antoine de Jussieu,1686-1758
Joseph Pitton de Tournefort,1656-1708

År 1738, inte mer än 15 år innan Linné presenterade sin Species Plantarum, (dock hade hans Genera Plantarum kommit 1737 se nedan), besökte Linné Frankrike och träffade bröderna Bernard och Antione de Jussieu i Paris. Då hade Antoine efterträtt den store botanikern Tournefort som ansvarig för de Kungliga Trädgårdarna i Paris. Tournefort var för övrigt en betydande inspirationskälla även för Linné. Den ena parken är idag den officiella botaniska trädgården i Frankrike, Jardin des Plantes. Vi får anledning att återkomma till verksamheten här i en senare berättelse. Det var i herbariet här vid Muséum national d'histoire naturelle, man samlade och artbestämde de olika Rhododendronarterna som samlades av de franska missionärerna i Kina under årtiondena efter 1860. Även parken i Versailles ingick under de Jussieus ansvar.

Linné besöker Bernard de Jussieu 1738


Linné beskriver sitt besök som mycket angenämt och bröderna demonstrerade hur växterna var ordnade och placerade i parken Trianon, Versailles. Linné beskrev så klart det system han arbetade med men Bernard kände sig inte övertygad om att Linnés tankar om ordning bland växterna var riktig. Han tyckte inte att det var tillräckligt med ståndare och pistiller utan man måste sortera efter en mer övergripande likhet. Linnés tankar ledde ju till att växterna i hans klasser kunde se ut på många olika sätt trots att dom hade samma antal ståndare. Bernard de Jussieu ordnade därför samlingen i parken efter ett system som istället tog hänsyn till så många karaktärer som möjligt. Växterna kom då att likna varandra bättre i Bernards klasser än i Linnés klasser.

Antoine-Laurent de Jussieu,1748-1836

Bernard gav inte ut något i bokform utan det föll på ytterligare en släkting, en brorson, Antoine-Laurent de Jussieu.Detta verk var Genera Plantarum Secundum Ordines Naturales Disposita, som gavs ut 1789, samma år som franska revolutionen. Verket kom att bli en verklig milstolpe inom systematiken och det ligger till grund för stora delar av våra dagars systematik. Han har med 100 växtordningar som påminner om våra dagars familjer grupperade i 15 klasser. Varefter klasserna var grupperade i 3 divisioner. Här en länk till BHL https://www.biodiversitylibrary.org/item/220782#page/5/mode/1up Observera att här kan du inte hitta de olika arterna, bara släktena. Sök i så fall på ”Rhododendrum” och ”Azalea”. Jussieu har tagit hänsyn till betydligt fler karaktärernär han sorterade. Detta är den verkliga starten för de olika Naturliga Systemen som nu började presenteras av olika systematiker.

Observera att man ännu inte börjat fundera på evolution och ärftlighet. För Jussieu och hans närmaste efterföjare var det fortfarande likheten som var helt avgörande för sortering i grupper.

En sak till innan vi lämnar Linné. I Species Plantarum är arterna sorterade i ca 1000 st släkten vilka i sin tur soteras i de 24 klasserna. Man hittar inga beskrivningar av släktena i Species Plantarum, dessa finns boken Genara Plantarum från 1737, sök Rhododendum i denna länk https://www.biodiversitylibrary.org/item/14678#page/1/mode/1up, så hittar du beskrivingen av släktet. Som jag påpekade i Berättelse nr 2 så utgick Linné från artens konstans, att den var skapad av en gudomlig kraft och att den ser ut idag på samma sätt som vid skapelsen. I sina senare verk frångick han denna tanke och visade på flera exempel på motsatsen.  Detta sätt att se på artbegreppet kallar vi för ett Typlogiskt synsätt.

I Berättelse nr 4 talar vi ytterligare om de naturliga systemens uppbyggnad, ”typologin” och var Ljungfamiljen och Rhododendronsläktet kommer in. Lördagen 20-11-07 lägger vi upp denna berättelse.