Berättelse nr 7, 1800-talets början, George Don och de Candolle
Text av: Stefan Salomonsson

Vi skall nu prata om de Candolle och George Don (1798-1856), och Dons hantering av Rhododendron. Don var först med att beskriva Rhododendronsläktet på det sätt som har visat sig vara mycket likt den uppdelningen vi har idag. George Don följde de Candolles system när det gäller sorteringen över släkte- och artnivå. Men det visade sig att de Candolle inte följde Dons indelning av Rhododendronsläktet, utan gick tillbaka till den tidigare indelningen och behöll Azalea som ett eget släkte. Eftersom de Candolle var den mest inflytelserike vid den här tiden, så var det hans indelning i släkten som fick gälla. Det var familjen de Candolle, tre generationer, som var helt dominerande inom systematiken fram till tidpunkten för Darwins upptäckter.

R. arboreum ssp cinnamomeum var album.Foto, Danish Chapter ARS, Website, H Eiberg (R. album, sektion Booram, Don)

R. arboreum ssp cinnamomeum.Foto, Danish Chapter ARS, Website, H Eiberg (R. cinnamomeum, sektion Booram, Don)

R. arboreum, Foto, Danish Chapter ARS, Website, H Eiberg (R. arboreum, sektion Booram, Don)

Men hur som helst, vi skall fokusera på vilka arter som var kända 1834 när Don publicerade Volym 3 av sin A General History of Dichlamydous Plants (växter med blomma bestående av både krona och foder). Verket är på engelska mot latin som var brukligt . Faktiskt inte mindre än 57 Rhododendronarter var beskrivna vid detta laget. Se länk till BHL, sök på Rhododendron https://www.biodiversitylibrary.org/item/9905#page/1/mode/1up ,  En del nya arter från Nepal och norra Indien har nu blivit kända. Särskilt intressant i Dons böcker (4 band) är att dessa även innehåller odlingsråd.

I de Candolles Prodromus Systematis Naturales Volym 7, som publicerades 1838, kan man se hur Candolle hanterade släktena, Se länk BHL sök på Rhododendron : https://www.biodiversitylibrary.org/item/7156#page/5/mode/1up .

R. barbatum, Foto, Danish Chapter ARS, Website, H Eiberg (R. barbatum, sektion Booram, Don)

Men det finns så mycket intressant att säga om George Don så jag tycker att vi stannar upp kring honom ett tag och ser vad han åstadkom på släkte- och artnivå när det gäller Rhododendron. Innan vi fortsätter med de Candolle och de stora ”grovsorterande” systemen över nivån för släkte i nästa Berättelse nr 8.R. metternichii, Foto, Danish Chapter ARS, Website, H Eiberg(Hymneanthes japonica, Blume)

Som vi nämnt tidigare så var det Salisbury och Tate som la grunden för sammanförandet av Azalea så att det dåvarande släktet Azalea kom att uppgå i Rhododendron. Detta byggde Don vidare på. Han skiljde dock på Vireya (se bilder på några av de 5 arter som var beskrivna vid denna tidpunkt) som ett eget släkte och för en japansk art, som senare blev R. metternichii (se bild) fanns släktet Hymenanthes. Namnet för denna art blev Hymenanthes japonica. Carl Ludwig Blume hade skapat dessa båda nya släkten 1826.


R. celebicum, Vireyanet (Vireya celebica, Blume)

R. javanicum, Vireya net, (Vireya javanica, Blume)

R. retusum Vireya net (Vireya retusa, Blume)

När det gäller ”azaleorna” så delar Don dessa i sektionerna Tsutsutsi för de asiatiska och Pentanthera för de Nordamerikanska. Han använder inte namnet Azalea över huvud taget. Don gjorde även en ansats att dela upp lepidota (med fjäll) och elepidota (utan fjäll). Det var ju detta som senare kom att bli den verkligt stora uppdelningen av Rhododendronsläktet i två delar. Sektionen Lepipherum blev denna sektion med fjäll. Sektionen Booram innehöll ett antal nya arter från Nepal (se bilder på några av dessa i våra tider välkända arter). Man började vid denna tid hitta och beskriva arter från Himalaya men hade fortfarande inte klart för sig den enorma artrikedom som fanns i de västkinesiska bergen i provinserna Yunnan och Sichuan.

R. campanulatum Foto, Danish Chapter ARS, Website, H Eiberg(R. campanulatum, sektion Booram, Don)

Don var märkvärdigt tidigt ute, sju av hans åtta sektioner blev betraktade som giltiga grupper i våra dagar. Men en hel del skall ske inom Rhododendronsystematiken under periden fram till idag.

I berättelse nr 8 som publiceras lördagen den 2 januari 2021 fortsätter vi följa tråden med de Candolle som huvudperson.