Berättelse nr 14, Andra hälften av 1800-talet Del 4, nya arter beskrivs och introduceras. Man gör allt fler hybrider

Text av: Stefan Salomonsson

De olika hybriderna i denna berättelse och i den föregånde, Berättelse nr 13, är gjorda med början i 1820-talet och sedan i allt större antal under första hälften av 1800-talet. När arterna från Hookers expedition (Sikkim 1849–51) blev tillgängliga för korsningsarbete ökade antalet hybrider och blev vid utgivningen av Frasers bok 1875 riktigt stort. Fraser listar i sin bok cirka 300 st namngivna rhododendronhybrider. Mitt syfte med denna redogörelse är att peka på vilket enormt arbete som lagts ner med start i tidigt 1800-tal fram till våra dagar med att ta fram bra hybrider. Man tycker att det mesta borde vara gjort vid detta laget, men ändå fortsätter hybridisörer, både privatpersoner och plantskolor, detta arbete.

Jag fortsätter här Frasers indelning i olika grupper beroende av växtsätt, blomningstider, blomfärger, härdighet m.m. För ytterligare fördjupning i korsningsarbete under 1800-talet rekommenderar jag ”The Rhododendron Society Notes Vol. 1, No II, 1917”. Där finns sammanställt en del tidiga artiklar om Rhododendron från samtid i de engelska trädgårdstidningarna ”Gardeners Chronicle” och ”The Garden” 1879–1884. Länk:

https://www.rhodogroup-rhs.org/media/docs/publications/Rhododendron%20Society%20Notes%20Volume%20I.II%201917%20FOR%20WEBSITE.pdf

Som ni säkert förstår så finns det ett stort utbud av litteratur utgiven under senare år om allt detta. Jag har dock valt att refera till litteratur från tiden, alltså texter skrivna under den tid då allting hände. The Rhododendron Story från 1996 är en bok av mera modernt snitt som jag kan rekommendera. RHS Rhododendron, Camellia, Magnolia Group har gjort den tillgänglig på sin hemsida. Länk : https://www.rhodogroup-rhs.org/media/docs/yearbooks/rhododendronstory/The%20Rhododendron%20Story%20(SECURED).pdf

Grupp 3, Senblommande Rhododendron forts.

Sektion 4, Tvåfärgade blommor. R. ´Helen Waterer´ 1865.

Sektion 5, Ljusrosa eller rosafärgade blommor, R. ´Lady Armstrong´ före 1867

Sektion 6, Mörklila eller purpurfärgade blommor, R. ´Kate Waterer´´ 1865

Sektion 7, Med dubbla eller semidubbla blommor, R. ´Fastuosum Flore Pleno´ före 1846

Sektion 8, Arter och sorter, med dvärg -eller buskväxtsätt. R. ferrugineum, alpros

Sektion 9, Arter och sorter lämpliga som skyddsvegetation för jaktvillebråd. R. ponticum

Helen Waterer 1865
Lady Armstrong, före 1867
Kate Waterer 1865
Fastuosum Flore Pleno före 1846
R. ferrugineum, alpros
R. ponticum

I Berättelse nr 15 som publiceras den 10 April 2021 fortsätter jag berättelserna om det tidiga hybridiseringsarbetet. Då är turen kommen till Azaleorna som är den grupp som varit i odling längst tid. De första introducerades i Europa redan 1734 enligt Fraser. 

Samtliga bider med tillstånd från Tyska Rhododendron Genbank.