Berättelse nr 2, Artificiella och Naturliga System

Text av: Stefan Salomonsson

Innan vi startar denna läsning undrar jag hur det gick med sökningen på ”Azalea” i Species Plantarum? En liten lustighet att man hittar Azalea lapponica där. Linné har här fått tag på ett exemplar av arten med 5 ståndare. Arten har ju normalt 10 ståndare. Så vad gör man åt detta ? Någon inser misstaget och gör en rättelse. Kanske i en kommande revision. När artbeskrivningar görs för första gången, så använder men så klart den kunskap som är känd just vid det tillfället. Alltså 5 ståndare var vad Linné hade kunskap om för denna arten. Vi får anledning att återkomma till denna problematik även längre fram. Om ni tittar noga i texten för A. lapponica står det Fl. lapp 89. Vilket betyder att arten första gången beskrevs i Linnés egen Flora Lapponica från 1737 (Linnés Lapplandsresa 1732)

Numera heter arten Rhododendron lapponicum

Morbi in sem

Ni kanske anade efter att ha läst Berättelse nr 1, att det var något som krävde en tydligare förklaring. Antalet ståndare är väl ett enkelt och bra sätt att sortera växterna efter ? Eller hur ? Jag nämnde att släktet Azalea numera ingår som en del i släktet Rhododendron. Kan det ha något att göra med det vi i Berättelse nr 1 kallade för klassifikation ? Jodå, visst är det så att Linné delade in växterna i olika klasser efter antalet ståndare. Sammanlagt hade han hittat 24 olika klasser. Detta var Linnés sätt att sortera och ordna. Azalea och Rhododendron hamnade i olika klasser därför måste dom ju också tillhöra olika släketen, eller ?

I och med ”Azaleasläktets” tillkomst, kan vi dra slutsatsen att Linnés system, med olika klasser, inte speglar att växterna inom klassen är släkt med varandra. Inte heller speglar klassen att växterna som ingår i klassen liknar varandra. Jo, dom liknar varandra, men bara i ett litet fåtal avseenden - antalet ståndare och pistiller. Linné kom själv att inse detta, liksom även andra samtida botaniker. Det blev tydligt att man behövde ta hänsyn till betydligt fler karaktärer för att klassificera alla växter på ett bättre sätt. Man menade att de växter som liknade varandra i flest antal avseenden också skulle sorteras i samma grupp. Sådana system kallar man för Naturliga System.

Morbi in sem

Fast ändå, detta artificiella system som Linné skapade, är ju ruskigt praktiskt och enkelt att använda. Faktum är att en av våra mest använda och kända svenska floror använder än i dag Linnés system. Det är Krok/Almquists Svensk Flora. Den 29:e upplagan kom ut 2013. Huvudnyckeln i boken är inget annat än Linnés klasser från 1753. Jag kommer in på detta med bestämningsnycklar i en kommande berättelse. Vi är då inne på identifiering, en annan del av taxonomin. Att räkna ståndare och pistiller på en okänd växt är ofta ett enkelt första steg att identifiera en art som man vill hitta namnet på även idag. 

Man kan säga att denna tid, alltså från och med Linné och fram till 1830-talet, var en mycket stillsam tid vad gäller släktet Rhododendron. Det upptäcktes inte många nya arter. Man hade ingen aning om släktets enorma utbredning i Himalaya och västra Kina. Det skulle dröja ytterligare många år innan man så smått började förstå detta. 

Vi skall se i kommande berättelser att den springande punkten i all klassificering kommer att handla om släktskap. Man delar in växterna i grupper efter hur de är släkt med varandra. Än så länge håller vi oss till klassificeringar där man utgår ifrån i vilken grad växterna liknar varandra.

Ytterligare en sak som Linné efterhand kom att grunna undra över var varför en och samma art kunde se ut på lite olika sätt. Alltså det vi kallar variationen inom arten. Han konstaterade att den art han bestämt skulle se ut på ett visst sätt,  faktiskt varierade något i olika avseenden. Detta blev ju tydligt i samband med Linnés många exkursioner i naturen att det var så. Linnés grunduppfattning var att de olika arterna var skapade av en gudomlig hand och skulle då också se ut just på det sättet som de var skapade en gång. Detta resonemang, som vi brukar kalla ett typologiskt sätt att se på artbegreppet talar vi om i en kommande berättelse.  

I berättelse nr 3 utvecklar vi resonemangen och den vidare utvecklingen av de Naturliga systemen.