Berättelse nr 4, Lite ytterligare om Azalea och Rhododendron, Arvet från Linné, forts

Text av: Stefan Salomonsson

Lite mer fakta, som kan vara av intresse att nämna innan vi går vidare, är namnen på två förespråkare i England för de olika systemen. Vi har dels James Edward Smith (1759-1828) som förespråkade Linnés System och som var grundaren av The Linnean Society i London. https://www.linnean.org/. Det kan nämnas att det var Smith som köpte Linnés alla samlingar och herbarium 1784 för vad som betraktades som en spottstyver om 1.000 pund. Vid Smiths död köpte The
Linnean Socity hela samlingen vilket innebär att Linnés samlingar idag finns i London.
The Linnean Society
James Edward Smith
Richard Anthony Salisbury

Richard Anthony Salisbubury (1761-1829) å andra sidan var en tidig förespråkare i England för de Jussieus naturliga system. Från att Smith och Salisbury hade varit goda vänner ledde dessa meningsskiljaktigheter till en livslång ovänskap.

Salisbury får anses vara den som först och starkast förespråkade en sammanslagning av de två släktena Rhododendron och Azalea. Detta finns beskrivet i verket ”Paradisus Londinensis” 1805-1808, av Salisbury och William Hooker. En länk här till BHL https://www.biodiversitylibrary.org/item/113616#page/1/mode/1up, Sök på ”Rhododendrum”.

William Jackson Hooker

William Hooker 1785-1865 var far till Joseph Dalton Hooker 1817-1911. Vi får anledning att återkomma till Joseph D Hooker i en kommande berättelse. J D Hooker var en av de första europeerna som besökte Himalaya för att samla växter. Åren 1848-49 var han i den numera indiska delstaten Sikkim, på den tiden ett eget kungarike, och upptäckte och beskrev en mängd nya Rhododendronarter.

R. canadense

Det är inte bara Rododendon- och Azaleasläktena som Linné var far till. I Species Plantarum utgåva 2 1762 introducerar Linné ytterligare ett släkte, Rhodora, för en art från Nordöstra USA och Canada. Sök på ”Rhodora”  https://www.biodiversitylibrary.org/item/42877#page/1/mode/1up, så hittar du Rhodora canadensis den enda arten i detta släkte. Detta blir ytterligare ett släkte som kommer att uppgå i släktet Rhododendron. Arten får senare namnet Rhododendron canadense.

R. farrerae

En annan länk här är till den mystiska R. farrerae, https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=hvd.32044102883576&view=1up&seq=444&q1=farrerae , en art som av Tate, 1831, påstods vara länken mellan släktena Rhododendron och Azalea.

Som ni förstått så handlar berättelserna dels om Rhododendrontaxonomin speciellt men även blomväxternas (Angiospermerna) övergripande taxonomiska historik. Linné la en grund för taxonomin och hans synsätt vad gäller artbegreppet var typologiskt.  Vad betyder då detta begrepp ? Eftersom begreppet genomsyrar allt taxonomiskt tänkande för de olika naturliga systemen åtminstone fram till Darwin och evolutionsteorin i mitten av 1800-talet, så får vi försöka reda ut vad det handlar om.

I berättelse nr 5 går vi på djupet och börjar en utredning om vad begreppet ”artkaraktär” betyder. Nr 5 publiceras lördagen den 21 november.