Sydsvenska Rhododendron - och Magnoliasällskapet
The Swedish Chapter of the American Rhododendron Society


ARS frölista 2021
https://www.rhododendron.org/seedexchange.htm 

Sverige kräver att det finns ett ”phyto sanitary certicate” med varje fröleverans från USA. Det spelar ingen roll hur stor ordern är, varje certifikat kostar $30 USD.

I samråd med Ray & Ann Clark så samlas order som beställs från Sverige och skickas till Henrik Åström som sedan distribuerar fröerna vidare inom Sverige. Ray & Ann har i paketet delat upp kostnader för frö och andelen av certifikats kostnaden för respektive beställare. Tillkommer svenskt porto till den specificerade/fakturerade kostnaden.

När Ni beställer fröer så finns det i ”formuläret” en plats där Ni anger att Ni vill ha Er beställning skickad tillsammans med andra beställningar från Sverige. (ange ”want the seed to be sent in the group order).