Rhododendron på hösten

 

Hur sköter man Rhododendron på hösten?

-  Det man gör på hösten är att man "mulchar". Det innebär att man lägger på nytt material i bäddarna. Materialet kan vara en blandning av ny torv, lövkompost (ek och bok är bäst), barr, och ska inte vara ett alltför tjockt lager, högst 4-5 cm. Denna blandning sprids ut jämnt runt busken, men inte upp mot stammen. Det är nödvändigt att göra detta efter några år när man ser att det ursprungliga materialet sjunkit ihop och börjar brytas ner.

Mulchningen syftar även till att hålla Ph-värdet lågt. Rhododendron och andra växter från Ljungfamiljen är anpassade till en miljö med lågt Ph-värde. Det vill säga en bit under Ph 7,  de material jag nämnde drar ner Ph-värdet.

 

Vad ska man tänka på?

-  Kultivera inte i en Rhodobädd, rötterna är ytliga och kan skadas. Detta är också skälet till att man inte skall trampa runt i en Rhodoplantering. Däremot är det bra att "rugga upp" den befintliga ytan i bäddarna innan man lägger på ny mulch.

 

Vintergröna buskar ska man ju inte plantera alltför sent  hösten, vad kan man göra nu om man vill plantera nya buskar?

-    Man kan förbereda för nya Rhodoplanteringar. Bra att lägga ut torven i bäddarna på hösten, särskilt om torven är torr. Ofta har den tryckpressade torven man köper i plastsäckar låg fukthalt. Då hinner den fuktas upp till våren när man planterar ut i den nya bädden. Notera att jag kallar materialet för just "torv" alltså inte det man kallar för "rhododendronjord". Torven skall ha en grov luftig struktur.

 

Bör man vintertäcka sina Rhododendron?

-   Det där med vintertäckning gäller egentligen bara de mer känsliga sorterna, speciellt de som kommer igång tidigt på våren.Till dessa använder jag ett lätt skuggnät. Det är den skarpa vårsolen som kan vara tuff för vintergröna växter. För mycket ljus medför att dessa sorter då ”vaknar” för tidigt och då blir mera känsliga för frost. Detta gäller ju särskilt när det är tjäle i marken. Man skall inte helt stirra sig blind på vilken odlingszon man bor i. Man kan alltid hitta vindskyddade platser med microklimat där även mindre tåliga plantor klarar sig.