Odlingsråd höst/vinter

Vindavkylning, effektiv temperatur
Särskilt vid låga temperaturer ger höga vindhastigheter större avkylning än vad termometern visar. Den här länken visar den avkylande effektiva temperaturen beräknad som en kombination av temperatur och vind.
Frostskydd

Intäckning med granris eller en lätt skuggväv ( finns att köpa i välsorterade trädgårdsbutiker eller på nätet) kan anstå till eftervintern och främst i skiftet till tidig och variabel temperaturändring Det är de sena nattfrosterna under förvåren som utgör den största faran för frostskador. Något som du alltid bör vara uppmärksam på är att växtplatsen i största möjliga mån är vindskyddad. Bäst är ett varaktigt skydd av läväxter, som utgör ett naturligt inslag i din trädgård.
Sticklingar, fröplantor
Övervaka kontinuerligt sticklingar och fröplantor, torvblandningen får ej torka ut men ej heller vara för våt. Skadade eller sjuka plantor plockas omedelbart bort. Väl rotade plantor omplanteras i större krukor, utplantering först till våren.
Renhållning, luckring,
Höstgräv aldrig i en rhododendron-plantering, möjligen kan du göra en lätt luckring med en grep eller handkulti-vator i samband med ogräsrensning eller under en torkperiod. Renkratta aldrig rhododendronrabatten.
Mulchning (ett lager av långsamt nedbrytande blandning av växtdelar och torv med lågt pH), som läggs ovanpå planteringsbädden utförs på senhösten och gärna efter det att lätt frost inträtt.
Bevattning
Ge städsegröna rhododendron rikligt med vatten innan vintern inträder. Plantorna avdunstar vatten genom sina blad även under den kalla årstiden och måste därför kunna ersätta denna konsumtion. Ny- och omplanterade plantor samt plantor i stenparti fordrar särskild uppmärksamhet avseende vattenbehovet.
Gödsling

Gödsla aldrig på hösten, det kan medföra sen, ej avmognad nyväxt, som med största sannolikhet kommer att skadas under vintern..Det förekommer ibland rekommendation om att ge en svag gödselblandning sent på hösten innan frosten inträtt för att därigenom säkerställa en god övervintring. Detta gäller definitivt inte rhododendron. Är plantorna i god kondition på hösten är detta ett gott tecken på en väl balanserad näringstillförsel. Dåligt utvecklade, kanske sjuka plantor, blir inte bättre av höstgödsling, snarare tvärtom.
Bladförändring -svampangrepp
Det är normalt att en årgång blad blir jämngula och faller av under hösten, svampangripna blad visar däremot mer eller mindre oregelbundna brunaktiga prickar och fläckar. Om möjligt bör du samla upp och bränna dylika blad, lägg dem absolut inte i komposten. Uppkomna svampangrepp kan inte elimineras genom besprutning, detta får anstå till våren vid nyväxten.
I samband med att frosten inträder hänger bladen nedåt och rullar ihop sig rörformigt. Detta är en naturlig reaktion för att minska avdunstningen.
Omplantering - Beskärning
Omplantering av rhododendron bör inte utföras efter augusti månad, inom zon 1 en månad senare. Det är nämligen viktigt att plantorna hinner rota sig väl innan vintern inträder. Planerar du att anlägga en rhododendronrabatt är det en fördel om detta arbete sker så att rabatten är färdig innan vintern inträder. Låt den därunder ligga och vila, härigenom hinner odlingssubstratet med dominerande inslag av grovfibrig torv att bli väl genomfuktat. Plantering under våren efter det att frostrisken upphört.
Beskär aldrig buskarna under hösten eller vintern, vänta till våren alternativt omedelbart efter blomningen.