Öronvivel Otiorhynchus sulcatus


Kännetecknet för att man har drabbats av öronviveln är de typiska konduktörsklippen i kanterna på rhododendronbladen.

Den vuxna individen ser ut som en skalbagge med en längd på ca 8-10 mm och matt svart färg. Man ser den inte så ofta eftersom den är nattaktiv.

De vuxna individerna fångar man genom att bre ut ett lakan eller dylikt under buskarna och skakar dem så att skalbaggarna ramlar ner på lakanet. Den vuxna skalbaggen kan inte flyga, så de är lätta att avlägsna från platsen.

Öronvivelns larver är ljust gul-vita med ett brunt huvud och den är ca 10 mm lång. Larven lever i jorden där den gnager på rhododendronens rötter. Det är larven som är den som är mest skadlig för växten.

Det effektivaste sättet att bekämpa larverna på,  är med nematoder (nematoder är rundmaskar som äter sig in i larven). Dessa vattnar man ut under buskarna på kvällen.

Behandling
Jorden skall vara fuktig innan behandlingen påbörjas. Behandling med Vine Weevil Killer rekommenderas kvällstid. Då undviker man att utsätta nematoderna för starkt solljus och temperaturer över 30ºC. Bäst effekt nås när marktemperaturen är +5ºC - +25ºC. Öronviveln förökar sig under hela året så behandling bör ske när man konstaterat att det finns larver.
Vine Weevil Killer blandas ner i kallt vatten och kan vattnas ut med vanlig vattenkanna. Behandling kan påbörjas så snart marktemperaturen överstiger + 5º C.
Vine Weevil Killer ska förvaras i kyl och har en hållbarhet enligt datumstämpling. Nematoderna dör om de utsätts för solljus, uttorkning, minusgrader eller temperatur över +30°C.
Priser
100 kvadratmeter 379 kr
12 kvadratmeter 199 kr
Beställning görs på Bionemas hemsida.