Sydsvenska Rhododendron - och Magnoliasällskapet
The Swedish Chapter of the American Rhododendron Society


Pollengruppen
En grupp intresserade inom sällskapet valde 2010 att testa på att pollinera rododendron hemma i sina trädgårdar. Gruppen går numera under det informella namnet ”pollengruppen”. Flera anmälde intresse. De som under 2010 varit aktiva ”bin” är Staffan Bodén, Mathias Holm, Stefan Salomonsson, Henrik Åström och jag: ”cirkelledaren” Sture Bengtsson. Kanske har någon till av de som anmälde intresse pollinerat hemma. Det har varit en grupp som mest kommunicerat genom e-post, men även enstaka utbyten av pollen har skett. Våren är nämligen en tid när bin har fullt upp! Häftet ”Pollinering och fröförökning av rhododendron”, nr 5 i Sydsvenska Rhododendron Sällskapets Skriftserie, har legat till grund för verksamheten.

Syftena med pollengruppen var dels att lära deltagarna en ny spännande dimension av rododendronintresset, och dels att få igång fler medlemmar att producera frö i sina trädgårdar till sällskapets årliga frölista. Ju fler som bidrar till listan, desto intressantare blir den och det kan även få fler medlemmar intresserade av att föröka från frö. Ni som är intresserade av att pollinera hemma i trädgården 2011 är varmt välkomna att kontakta oss och få hjälp att komma igång.

Jag hoppas att många kommit över tröskeln och provar nya pollineringar nu under 2011. För mig har pollinering och förökning från frö blivit kanske den mest stimulerande delen av intresset för rododendron. Tycker man inte att man själv har tid att dra upp plantor från frö så kan det ändå vara kul att ha gjort någon pollinering i trädgården som ger frö till andra medlemmars glädje!

Varför pollinerar vi?

Visserligen sköter i vanliga fall insekter pollineringen av rododendron, men de frön som blir resultatet har okända fädrar. Det finns ännu inga billiga faderskapstest för rododendron! Om man ändå skulle plocka frön från en insektspollinerad blomma så kallas fröna ”öppet pollinerade” / ”open pollinated”, och märks ”OP”.

De flesta som lägger möda på att så rododendron vill veta vem som är moder och fader, och sår därför inte öppet pollinerade frön mer än om de kommer från det vilda (märks CW = collected wild). Modern och fadern berättar om fröna vi sår kommer att ge upphov till en art eller hybrid. Om det är en art (=moder och fader av samma art) kan man anta ungefär hur avkomman kommer att se ut och trivas. Om det är en hybrid mellan två olika föräldrar kan man hoppas på att få avkommor med vissa kombinerade egenskaper från modern och fadern. Hybrider ger oss möjlighet att hitta sorter med nya egenskaper. Exempel: Pollinera en svårodlad art som har ovanlig orange blomfärg med en lättodlad art med vita blommor, och så fröna. Har man riktig tur kanske man kan få en lättodlad hybrid med orange blommor.

År 2010 satsade flera av oss i pollengruppen på att få fram primärhybrider. Primärhybrider kallas plantor som resulterar från korsning mellan två olika arter. Rododendron är tacksamma för oss att hybridisera för det går förvånansvärt ofta att korsa olika arter med varandra. Flera av våra korsningar lyckades också producera frö 2010. Flera av dessa skickades till sällskapets frölista.

Korsningar skrivs alltid i följande ordning: Moder x Fader. Här följer tre exempel på primärhybridfrö som medlemmar i pollengruppen skickade till listan 2010. Listan publiceras varje år kring jul på vår hemsida.

Exempel 2010:

Rhododendron fortunei x thomsonii ssp. thomsonii
Rhododendron yakushimanum x strigillosum
Rhododendron yakushimanum x citriniflorum var. horaeum

Alla medlemmar kan beställa frön från den här listan innan ett visst datum. Observera att det brukar vara relativt kort tid mellan listans publicerande och deadline så besök hemsidan kring jul om ni är nyfikna.

Hur gör man?

I princip tar man pollen från en fader och placerar på märket hos en moder. Det gäller att bestämma sig för vilken man vill pollinera med vilken. Och se till att man har tillgång till det önskade pollenet och den önskade modern med blomknoppar.

Först skördar man pollen från fadersorten. Man öppnar en faderblomma i ballongstadiet (precis innan den öppnar sig) och klipper av ståndarna. Ståndarna placeras öppet i torr rumsluft några dagar så att de får torka. Sen kan de placeras i en tät burk, t ex en glasburk, i kylen eller frysen. När det är dags att pollinera tas burken fram i värmen ca en halvtimme innan locket tas av för annars kan det bli kondens på pollenet. Väl torkat pollen kan sparas i frysen ett par år. Pollenet kan tas upp och återfrysas många gånger så länge det är torrt. Man kan även köpa torrt pollen i små kapslar från utlandet. Det kan vara en fördel när man vill använda pollen från arter eller hybrider som inte växer i egna trädgården eller inte ens är härdiga i Sverige.

Moderplantans blomma i ballongstadiet kläs av på kronblad och ståndare med hjälp av fingrarna och en liten sax. Det kallas att blomman emaskuleras. Var noga med att inte råka pollinera med moderns eget pollen nu. När endast pistillen återstår isoleras den med någonting, t ex en bit aluminiumfolie som rullats till en liten tub och trycks till lätt över pistillen. När blomman normalt skulle vara utslagen och mottaglig för pollen tar man av isoleringen och placerar pollen på märket. Tidpunkten vet man är rätt om märket har blivit klibbigt av lite vätska. Då är det mottagligt för pollen. Använd tandpetare, nål eller pincett för att påföra pollen som hämtats från öppningar i ståndarknapparna, eller från pollenburken där det kan ha fallit ut redan. När rejält med pollen placerats på märket isoleras det än en gång med aluminiumfolie, kirurgtejp eller liknande. Blomman märks upp med liten etikett. Det beskrivna sättet att utföra pollineringen på kallas ”controlled pollination” och de kommande fröna märks CP.

Om pollineringen lyckats sväller frökapseln upp påtagligt under sommaren. Vänta till september och bryt då av den gröna kapseln och placera den tillsammans med etikett i en öppen behållare i torr rumsluft, t ex i ett fönster. Där får den ligga några veckor och torka och spricker då upp. Bryt isär den torra kapseln och skaka / peta ut fröna ur den. Låt fröna ligga och torka ytterliggare några dagar. Rensa dem från eventuella kapselrester och placera dem t ex i papperspåsar. Påsen kan sen förvaras i en burk i kylen. Skicka gärna in till sällskapets frölista. Behåll en del som du sår själv! Det brukar gro på ett par veckor om man sår inomhus i rumstemperatur ovanpå fuktig torv i ett minidrivhus. Fröna skall ej täckas; fröna är ljusgroende. Placera minidrivhuset under 16 h växtbelysning / dygn.

Sture Bengtsson