Styrelse

Här hittar Ni styrelse och funktionärer i Sydsvenska Rhododendron och Magnoliasällskapet.

Hemsida och föreningens mailadress.

Ordförande

Henrik Åström 0760-09 05 52

henrik1.astrom@gmail.com, Sebbarp 503, 241 62 Löberöd

vice Ordförande

Lars-Johan Malmgren 0767-90 79 05

lars-johan.malmgren@horby.nu, Skolgatan 10, 242 32 Hörby

Sekreterare

Lennart Karlsson 0734-05 52 50

lennart.g.karlsson@telia.com, Sjöboholmsvägen 5, 243 72 Tjörnarp

Kassör

Annette Wilhelmsson, 0708-28 21 74

annette@alfaw.se, Klockljungsvägen 12, 239 34 Skanör

Ordinarie ledamot

Åsa Eklund 0705-19 99 55

asa.eklund@live.se, Jonstorpsvägen 2, 263 71 Jonstorp

Suppleanter

Alan Duncanson 0763-03 55 66

duncansonalan@gmail.com, Önneslöv 903, 240 13 Genarp

Eva Myllenberg, 0704-44 68 21

e.myllenberg@gmail.com, Strandvägen  237, 23432 Lomma

Bibliotekarie

Lars-Johan Malmgren, lars-johan.malmgren@horby.nu

Webmaster

Åsa Eklund asa.eklund@live.se

Stöd till Redaktionen från SyRM

Lennart Karlsson  lennart.g.karlsson@telia.com

Alan Duncanson  duncansonalan@gmail.com

Huvudredaktör

Ingegerd Grönberg, ingegerdgronberg@gmail.com

Benny Johansson, benny.j2@telia.com

Fröförvaltare

Carina Fritzell, carinafritzell@hotmail.com Sebbarp 503, 241 62 Löberöd
Sydsvenska Rhododendron- och Magnoliasällskapet

Revisor

Leif Nilsson  0705-53 00 75

Leif.1951@gmail.com, Fälastorpsvägen 232, 263 72 Skäret

Revisorsuppleant

Carin Borgström

carin.borgstrom@gmail.com, Lupinvägen 24, 246 50 Löddeköpinge

Valberedning

Carina Fritzell (Sammankallande), carinafritzell@hotmail.com Sebbarp 503, 241 62 Löberöd

Richard Berfeld, richard.berfeld@gmail.com, Sigurdsgatan 8, 215 86 Malmö

Olof Norrlöw, 072-3332843, norrlow@telia.com, Kung Kristoffersgatan 3A, 252 34 Helsingborg

Adressändring Sydsvenska Rhododendron- och Magnoliasällskapet

Lennart Karlsson  lennart.g.karlsson@telia.com

Medlemsregistrator Sydsvenska Rhododendron- och Magnoliasällskapet

Lennart Karlsson  lennart.g.karlsson@telia.com

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå