Styrelse

Här hittar Ni styrelse och funktionärer i Sydsvenska Rhododendron och Magnoliasällskapet.

Hemsida och föreningens mailadress.

Ordförande

Henrik Åström 0760-09 05 52, henrik1.astrom@gmail.com,

Sebbarp 503, 241 62 Löberöd

vice Ordförande

Lars-Johan Malmgren 0767-90 79 05, lars-johan.malmgren@horby.nu

Skolgatan 10, 242 32 Hörby

Sekreterare

Lennart Karlsson 0734-05 52 50, lennart.g.karlsson@telia.com

Sjöboholmsvägen 5, 243 72 Tjörnarp

Kassör

Annette Wilhelmsson, 0708-28 21 74, annette@alfaw.se

Klockljungsvägen 12, 239 34 Skanör

Ordinarie ledamot

Eva Myllenberg, 0704-44 68 21, e.myllenberg@gmail.com

Strandvägen  237, 23432 Lomma

Suppleanter

Åsa Eklund 0705-19 99 55, asa.eklund@live.se

Jonstorpsvägen 2, 263 71 Jonstorp

Alan Duncanson 0763-03 55 66, duncansonalan@gmail.com

Önneslöv 903, 240 13 Genarp

Margareta Lundberg 070-841 74 93, margaretalundberg@telia.com

Maglasätevägen 22, 243 32 Höör

Nils Ove Gustafsson 073-377 97 33, gustafssonnilsove@gmail.com

Hippodromvägen 7, 246 50 Löddeköpinge

Per Lagergren 073-298 00 30, perlagergren11@gmail.com,

Sturegatan 50, 241 31 Eslöv

Bibliotekarie

Lars-Johan Malmgren, lars-johan.malmgren@horby.nu

Webmaster

Åsa Eklund asa.eklund@live.se

Stöd till Redaktionen från SyRM

Lennart Karlsson  lennart.g.karlsson@telia.com

Alan Duncanson  duncansonalan@gmail.com

Huvudredaktör

Ingegerd Grönberg, ingegerdgronberg@gmail.com

Benny Johansson, benny.j2@telia.com

Fröförvaltare

Carina Fritzell, carinafritzell@hotmail.com, Sebbarp 503, 241 62 Löberöd
Sydsvenska Rhododendron- och Magnoliasällskapet

Revisor

Leif Nilsson  0705-53 00 75, Leif.1951@gmail.com

Fälastorpsvägen 232, 263 72 Skäret

Revisorsuppleant

Rune Andersson 072-562 82 85, rune@gunnarp.com,

Gunnarpsgården Landsvägen 138, 243 72 Tjörnarp

Valberedning

Richard Berfeld (Sammankallande), richard.berfeld@gmail.com

Sigurdsgatan 8, 215 86 Malmö

Carina Fritzell , carinafritzell@hotmail.com,

Sebbarp 503, 241 62 Löberöd

Olof Norrlöw, 072-3332843, norrlow@telia.com, Kung

Kristoffersgatan 3A, 252 34 Helsingborg

Adressändring Sydsvenska Rhododendron- och Magnoliasällskapet

Lennart Karlsson  lennart.g.karlsson@telia.com

Medlemsregistrator Sydsvenska Rhododendron- och Magnoliasällskapet

Lennart Karlsson  lennart.g.karlsson@telia.com

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå