SLÄKTET RHODODENDRON

Släktet Rhododendron tillhör familjen Ericaceae, Ljungväxter.

Rhododendron – allmän information

Deras huvudsakliga utbredningsområde ligger i sydöstra Asien och omfattar de kinesiska provinserna Sichuan och Yunnan, norra Burma, Sikkim och Bhutan samt sydöstra Tibet och Nepal.

I stora drag indelas släktet i Undersläkten, Sektioner och Undersektioner med cirka 1000 Arter och tiotusentals olika korsningar, som benämns Hybrider. Skillnaden mellan arter och hybrider kan beskrivas så här: Arter är skapade av vår herre meden hybrider är människans verk. Men helt sant är inte detta eftersom även arter i naturen ibland kan skapa sina egna blandningar, hybrider.

Härtill kommer rhododendron, som i dagligt tal kallas Azaleor. En del av dessa fäller sina blad på hösten medan andra behåller merparten av bladen året runt.

Lepidota plantor har som regel små och mjuka blad. Merparten är lågväxande och bladen är ofta aromatiska och angrips, vid jämförelse med elepidota arter, i mindre utsträckning av skadeinsekter. Främst bladens undersida är mer eller mindre täckt med olika beläggningar, fjäll, som kan liknas vid olika former av upphöjningar eller flagor.

Elepidota plantor är som regel storbladiga och merparten är hög-och bredväxande. Blad och/eller grenar är antingen blanka eller mer eller mindre täckta med en filtaktig beläggning, som kallas indumentum. Från början har beläggningen en ljus nyans, men med tiden antar den oftast en brun nyans. En allmänt förekommande representant för denna grupp är catawbiense ´Grandiflorum´, en stor och voluminös buske med lilablå blommor.

Rhododendron varierar från krypande, alpina buskar till stora träd med bladstorlekar från under 1 cm upp mot 70 cm i skiftande former. Blomfärgen varierar från vita till röda, orange, gula, blå, skära och violetta nyanser, även med flera färger i samma blomma. Det finns en stor variation av blomformer. Även blommor som doftar förekommer. Blomningen sker under upp mot en månad medan bladen oftast finns hela året.

Blad- och växtform är därför av stor betydelse, bladfärgen varierar från nyanser i blått till silver samt olika variationer i grönt med eller utan kraftig nervmarkering. Viss nyväxt kan anta en kopparröd ton. Azaleor finns även i lövfällande sorter, ofta med vackra höstfärger.

Vänd på ett blad, titta på undersidan, du kan ofta bli överraskad. Många blad har en från grå till kanelbrun undersida, detta benämns indumentum, är ofta ullaktigt och har ett betydande skönhetsvärde. Det är sålunda inte märkligt att Rhododendron benämns trädgårdens Rolls-Royce!
Odlingsförutsättningar
Jordblandningen är den faktor, som har den största inverkan på hur plantorna kommer att trivas. Vanlig trädgårdsjord är inte lämplig. Huvudingrediensen ska vara ogödslad, grovriven torv med låg humifieringsgrad med många och långa fibrer samt grova partiklar. Strukturen är oregelbunden, porös och luftig och därigenom syrerik. pH-värdet bör ligga mellan 4,5 till 5,5. Ett klassiskt recept är att du skall kunna köra ner armen till armbågen i lucker mull.
Frästorv i plastsäckar, som tillhandahålls av plantskolor, saknar grova fibrer och är för fint fraktionerad och har en för tät och kompakt struktur. Dessutom blir det dyrbart. Detsamma gäller Rhodendron-jord i plastsäckar. En bättre lösning är då att riva sönder vanliga torvblock.

En rhododendronbädd kan läggas ut på befintlig mark med en torvbädd på upp till 50 cm höjd med kanter av torvblock, sten eller annat lämpligt material. Är underlaget en gräsmatta kan det vara bra att vända på underlaget intill ett spadtag djupt.

Rhododendron är ingen extrem skuggväxt och många sorter trivs utmärkt i full sol, kanske främst azaleor, som också är rhododendron. Ett vindskyddat läge kan vara bra för vissa sorter, främst storbladiga och plantor som är ömtåliga för aktuell växtzon. Att plantera rhododendron intill en husvägg är ingen bra lösning. Plantera gärna i grupp och ej utspritt i en gräsmatta. Om man finner att det finns ett behov av gödsling bör man använda specialgödselmedel för Rhododendron och noga följa anvisningarna på paketet. Huvudregeln är att gödsla tidigt på våren och aldrig efter midsommar. Nästan alla Rhododendron kan beskäras. Ofta hör man rådet att beskära efter blomningen men Rhododendron har en mycket varierande blomningstid och därför är det generella rådet att beskära på våren. Att flytta en rhododendron är enkelt och görs helst vid samma tidpunkt.

Bästa planteringstiden är april eller så snart frostnätterna är över men plantor med fasta jordklumpar kan planteras fram till oktober. Vattna ordentligt och täck med mull. Tidigblommande sorter kan behöva täckas som skydd mot värmande vårsol.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå