MAGNOLIASKOGEN

Magnoliaskogen i Alnarp ska upplevas under blomningen, framförallt i april och maj månad.

Magnoliaskogen

Magnoliaskogen, Alnarp är ett storskaligt försök kring hybridisering, etablering och odling av magnolior i sydsvenskt klimat. Den är uppkallad efter Karl Evert Flinck (1915 – 2015) som var initiativtagaren till planteringen. 

Karl Evert Flinck var industriman inom livsmedelsteknik och byggde upp företaget Findus. Han bosatte sig i Bjuv, öster om Helsingborg, och började plantera en trädgård på ca 4 ha. Bland hans specialiteter fanns CotoneasterRhododendron och Stewartia och, framför allt, Magnolia och han gjorde många botaniska studier av vetenskaplig dignitet. Förutom värdet av att ha alla dessa arter och sorter av Magnolia till hands som en levande genetisk bank har det också gett viktiga erfarenheter om härdigheten av olika magnolior under svenska förhållanden.

Magnoliaskogen har en area på ca 1,2 ha och har planterats i två etapper, den första på 0,9 ha påbörjades våren 2007 och den andra på 0,3 ha våren 2013. Totalt finns det över 1000 magnolior i olika åldersstadier planterade här.

Alla är välkomna att beskåda de sköna magnoliorna under blomningstiden.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå