Bli medlem

Här hittar Ni kortfattad information om fördelar att bli medlem i Sydsvenska Rhododendron och Magnoliasällskapet och hur Ni enkelt gör Er medlemsanmälan.

ETT MEDLEMSKAP – MÅNGA FÖRDELAR

Varför bli medlem i Sydsvenska rhododendron- och Magnoliasällskapet?

  • Du blir medlem i en förening som har samlat stor kunskap om Rhododendron och Magnolior och växter som trivs i samma miljö
  • Föreningen är den enda i Sverige som är ansluten till den Amerikanska moderföreningen
  • Du får medlemstidningen ’Rhododendronbladet’ som utkommer 4 gånger per år.
  • Du kan även få den amerikanska medlemstidningen American Rhododendron Society Journal samt deras fröslista, om du väljer medlemskap A, se nedan
  • Spännande föreläsningar med föreläsare från Sverige men även från Danmark, Tyskland och Skottland för att nämna några.
  • Deltagande i olika Workshops – till exempel sticklingskurs.
  • Gemensamma dagsutflykter till både fantastiska privata trädgårdar och parker.
  • Vissa år arrangerar vi en utlandsresa där vi bland annat besöker olika parker och plantskolor.
  • Och framför allt en ovärderlig gemenskap och ett fantastiskt kunskapsutbyte mellan medlemmar.

Detta och mycket mer får man som medlem.  VÄLKOMMEN!

Du kan även ge bort ett medlemskap, gå längst ner på sidan för anmälan.

Medlemsanmälan

Vi har olika medlemsformer:

A-medlem innebär att du är medlem både i den Amerikanska moderföreningen och Sydsvenska Rhododendron och Magnoliasällskapet

B-medlem innebär att du är medlem i Sydsvenska Rhododendron och Magnoliasällskapet (SyRMS)

Både A- och B- medlemskap är fullvärdiga medlemskap som ger dig tillgång till samtliga aktiviteter som föreningen arrangerar samt rösträtt vid årsmöte. En fullvärdig medlem kan väljas till poster i styrelsen.

Vi har även familjemedlemskap som man kan teckna när en person i hushållet är A- eller B-medlem. Det är en frivillig avgift men som ger dig tillgång till samtliga aktiviteter som föreningen arrangera, men som familjemedlem har man ingen rösträtt vid årsmöte.  

Medlemmar från de nordiska länderna, som önskar medlemskap hos oss, ber vi kontakta vår kassör för uppgifter om hur betalning skall ske.
Mer information finns här (mail till Annette Wilhelmsson annette@alfaw.se)

Medlemsavgifter 2024

Alla avgifter SEK om inget annat anges.

B-medlem (SyRMS) 220 kr. 
För A-medlem tillkommer $30 för medlemskap i The American Rhododendron Society (ARS ) (aktuell valutakurs gäller vid förnyat medlemskap, i dag 370 kr ink betalningskostnader)
Familjemedlemskap 50 kr
Medlemsavgiften för ARS betalas in senast 15 oktober för 2025 

Sammanlagda avgiften beräknas per familj och betalas till plusgiro 1347905-0 eller med Swish nummer 1235331517

Ge bort ett medlemskap

Varför inte ge bort ett medlemskap?  Perfekta gåvan för den som har allt. Fyll bara i kontaktuppgifter till den som medlemskapet gäller för. 

QR kod för betalning med Swish

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå