FÖRENINGEN

Sydsvenska Rhododendron - och Magnoliasällskapet är en ideell förening med en aktiv verksamhet avseende släktet Rhododendron, Magnolia och samplanteringsväxter. Vi har ett nära samarbete med The American Rhododendron Society (ARS)
och vi är dess "Swedish Chapter".
ARS har en omfattande verksamhet, förutom i USA dessutom i Skottland, Canada, Finland och Indien.

Vi har två medlemsformer: som A-medlem får du tillgång till samtliga aktiviteter medan B-medlem inte får ARS Journal inklusive frölista. Vi är ca 200 medlemmar.

Journal American Rhododendron Society , en medlemstidning på engelska, utges 4 gånger per år. A4 format på drygt 60 sidor med många intressanta artiklar och färgbilder, omfattande frölista en gång per år.

Rhododendronbladet är vår tidning, som från år 2015 utarbetas i samarbete med Svenska Rhododendronsällskapet. 

Småskrifter är kortfattade, instruktiva handböcker i A5-format, som behandlar olika ämnen avseende rhododendron och magnolia, ständigt uppdaterade med nya fakta.

Litteraturutlåning/förmedling innebär dels att du kan låna in- och utländsk facklitteratur från vårt bibliotek, dels att du kan beställa litteratur och våra småskrifter till förmånliga priser.


Träffar med föredrag/bildvisningar med intresseväckande ämnen. Lokal för våra samankomster finns på Ekologihuset i Lund. Genom att delta i dessa träffar möjliggörs många nya och intressanta kontakter medlemmarna mellan. Vi rekommenderar därför att du i största möjliga mån deltar i våra olika aktiviteter.

Trädgårdsbesök och utflykter till privata trädgårdar och plantskolor samt offentliga parker med tonvikt på släktet Rhododendron.

Resor till svenska och utländska plantskolor och parker

Kurser avseende vegetativ förökning och frösådd samt odlingsbetingelser.

Råd om odling, sortval och mycket annat.

Gemensamma beställningar från främst Skottland och Tyskland av intressanta och ovanliga hybrider och arter, som normalt ej marknadsförs av lokala plantskolor.

Medlemsanslutning.  Genom att utnyttja alla eller delar av våra förmåner möjliggörs nya och intressanta kontakter mellan medlemmarna. Man lär känna varandra och kan utbyta erfarenheter.


Rabatter
Vid uppvisande av giltigt medlemsbevis erhåller ni som medlem 10 % rabatt på utomhusväxter hos vissa plantskolor.

• Klicka på text med fet stil för att komma direkt till sidan.