BESKÄRNING MAGNOLIA

Några grundläggande tips på Beskärning av Magnolia

Normalt sett brukar magnolior tåla beskärning bra.

 

Idén vid all beskärning är att inte göra det när savningen är igång (våren) och inte när trädet är helt i vila (vintern).

I det senare fallet är trädet kemiska försvarsmekanismer mot rötsvampar inte igång på ett bra sätt och risken för rötangrepp är större.

Av detta har kommit regeln JAS – beskär i Juli, Augusti, September.

 

Ju grövre grenar man beskär, desto sämre är det men ibland har man inget val.

Lämna INGA KNAGGAR KVAR! Beskärningen skall ske helt nära den kvarvarande grenen, dock inte så nära att man skadar dess bark. Man brukar tala om en “krage” vid en grens innersta ände just där den förenas med den grövre modergrenen. Lite grann av denna krage är det bra att lämna för där finns försvarsmekanismer mot röta. Men den är bara 2 cm lång på grövsta grenar, 1 cm på medelgrova, och knappt något på tunna grenar. Detta känns naturligt för om man lägger ett alldeles strykande snitt blir snittytan onödigt stor. 

 

Kapa först längre ut för att avlasta tyngden: barken vid slutsnittet får inte rivas loss, kanterna skall vara jämna och snygga. Använd gärna fintandad såg för slutsnitten.

 

Ett exempel där kommun klagat på grenöverhäng:

Kapa bara de nödvändiga grenarna på den sida som kommunen retar sig på nu. Om det behövs lite mer beskärning inåt tomten för att trädet skall bli balanserat kan det göras nästa höst.

 

Under nästa växtsäsong kommer magnolian nog att svara med kvastar av nya klena skott där det blivit beskuret och gallring och kortning bland dessa behövs oftast. Annars kan det bli påtagligt risigt efterhand, precis samma effekt som vid beskärning av äppelträd.

 

Trädet ser stort och livskraftigt ut. Jag tycker inte att bortsågning av 1/3 av grenmassan borde kunna vara farligt, men det är inte lätt att uppskatta detta.

 

Råd från Erland Ejder

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå