Sjukdomar och skadedjur

Sjukdomar och Skadedjur Magnolia.

Magnolia är relativt förskonad från skadegörare och sjukdomar, bästa grunden för att lyckas med Magnolia är att följa råden som Erland Ejder och Magnus Carlström skrivit samman under fliken https://rhododendron-syd.se/magnolia/slaktet-magnolia/ 

Under punkt 19 anges 

Vilka fiender har min magnolia?

Rådjur, harar och kaniner – värst på unga plantor men även på större exemplar.

Sniglar och spinnkvalster – men bara på unga plantor.

Honungsskivling, men det är inte vanligt.

Sorkar, men risken är i varje fall inte större än på många andra träd och buskar.

Något om skadegörare och sjukdomar på Magnolia från engelsk litteratur som
Stefan Salomonsson tagit fram.

Källor: The World of Magnolias, Dorothy J Callaway, 1994

            Magnolias, A Gardener´s Guide, Jim Gardiner, 2000

Callaway beskriver förhållanden i USA. Det är relativt få skadedjur som angriper Magnolia jämfört med andra växter i trädgården. De mest besvärliga är nog sköldlöss och bladminerare (https://sv.wikipedia.org/wiki/Minerare). 

Unga plantor kan angripas av sniglar. Magnolia är mottaglig för olika bladsjukdomar såsom bladfläckar orsakade av svampangrepp, bakterier och alger.

Gardiner beskriver förhållanden för de Brittiska öarna och förhållanden i tempererat klimat. Säger samma som Callaway om att det är relativt få problem med skadegörare och sjukdomar hos Magnolia. Han nämner i stort sett samma typer av angrepp som för de tempererade områdena i USA. I ett varmare klimat får man räkna med flera typer av angrepp.

Erfarenheter från Sture Bengtsson:

Har sett att sniglar, inklusive stora vinbergssnäckor, gärna går upp på träden här och äter av blommor och blad.

Har även sett mjöldagg på vissa plantor. Det verkar vara väldigt olika känslighet för mjöldagg på olika magnolior. Jag hade särskilt en frösådd hybrid med mycket Magnolia lilliflora i generna som varje år blev vitpudrad av mjöldagg. Den grävdes upp och slängdes. Annars har de flesta magnoliorna här aldrig visat symptom på mjöldagg.

Erfarenheter från Lennarth Jonsson:

Bara i år har en råbock förstört 5 magnolior. Jag tror att fenoldoften från magnoliorna verkar tilldragande på råbocken. Den som härjar i år t.o.m. lyfter skyddsnätet jag omger plantorna med trots att det kan stå en lämplig och oskyddad rönn inte långt ifrån.

Å andra sidan om det vore ordentligt med nederbörd skulle med all säkerhet spansk skogssnigel m.m. sniglar vara ett problem på småplantor.

Magnolior i kruka är mycket känsliga för övervattning. Rötterna ruttnar mycket lätt vi övervattning. Plantering i torv (särskild den ”planteringsjord” som planthandeln tillhandahåller) är extra svår eftersom den lätt blir försumpad med syrebrist. Men det är en svår balans då magnolior – särskilt små – är dåligt toleranta mot torka, något som jag har mycket erfarenhet av. Om man vill ha magnolior i kruka bör det vara oglaserade lerkrukor som kan andas.

För övrigt ser jag knappast några skador. Dock erinrar jag mig våren 2018 då ekvecklare m.m. ohyra exploderade. Jag har stora ekar och lindar som ger skärm på många ställen. Det var så illa att när man gick under de stora trädkronorna ”regnade” det larver på en. När de kom ned på magnolior, rhododendron och andra arter blev de mat till larvnederbörden. Särskilt illa var det för rhododendron med praktfullt indumentum.

För övrigt har jag inte iakttagit några uppenbara problem men de nämnda är tillräckligt omfattande.

Erfarenheter från Stefan Mattsson:

Stefan har för några år sedan haft ett angrepp av Honungsskivling på sin Magnolia x wieseneri ’Swede Made’. Magnolian togs ner, se bild på när trädet togs ner och hur det såg ut ner mot foten av Magnolian. Framgår kanske inte tydligt på bilden men ”skosnören’ fanns upp på stammen som visade att det var angrepp av Honungsskivling.

Lite info om M. w ’Swede Made https://www.magnoliastore.com/en/magnolia-x-wieseneri-swede-made 

Stefan har i förebyggande syfte behandlat (vattnat) marken runt alla Magnolior i närområdet med Binab Binab produktblad med jämna mellanrum. Inga angrepp på dessa träd har hittills upptäckts. ”Peppar, peppar, ta i träd.

Läs även information och råd under bilderna vad gäller honungsskivling från Wexthuset och Trädmästarna.

Klicka på bilderna för att se förklarande text

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå