ODLING I TORVBÄDD

Vi har alla lite olika förhållande i vår trädgård att ta hänsyn till när vi anlägger våra torvbäddar för rhododendron. Här delar några av våra medlemmar med sig av sina erfarenheter och visar hur de har byggt upp sina torvbäddar.

Anlägga ny torvbädd

Tänker ni anlägga en ny växtbädd, eller har ni kanske några rhododendron som blivit för stora och behöver en ny växtplats? Här kan ni se steg för steg hur Lennart Karlsson har gått till väga när han behövde flytta några rhododendron och anlade en ny torvbädd.

Omfattning

Märker ut bäddens omfattning.

Markduk

Lägger ut markduk mot befintlig mark.

Torvblock

Formar torvblocken med fogsvans för att passa till den markerade formen.

Förankring

Torvblocken på plats och förankrade med 8 mm armeringsjärn som slås ner genom blocken ner i underliggande mark, alternativt användes bambukäppar.

Torvbalar

Placerar ut torvbalarna som dessförinnan är förstärkta med emballagetejp så att de håller för vattentryck.

Rotvattnare

Fyller balarna med vatten under tryck med hjälp av en rotvattnare.

Upprepa uppvattning

Fyll gärna upp ett par tre gånger innan Ni öppnar balen, låt gå några timmar mellan varje fyllning.

Genomfuktad torv

Torven är nu genomfuktad och klar att läggas ut.

Torvbädd klar

Klart för plantering.

Flytt

Gräver upp plantan som ska flyttas.

Omplantering

Flyttad planta hamnar på sin nya plats.

Plantering

Flyttad planta planterad och klar, återstår att vattna ytterligare under en tid.

Komplettering av plantering

Övriga flyttade och nya plantor på plats.

Helt klar plantering

Slutligen några samplanteringsväxter på plats i torvblock och mellan Rh. Plantor.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå