Faktablad

Småskrifter över odling av Rhododendron som bl.a innehåller skriften ”Plantering och skötsel av Rhododendron” och ”Vildarter möjliga att odla i Sverige”.

Egen skriftserie

Dessa småskrifter vänder sig främst till de, som vill ha enkla men instruktiva informationer inom respektive ämne. Författare är amatörodlare av rhododendron och innehållet baseras på både egna praktiska erfarenheter och litteraturstudier. 

NrTitelTryckårSidorPris
1Plantering och skötsel av rhododendronår 200226 sidor40 kr
Ger inledningsvis en kort information om släktet Rhododendron. Under rubriken Odlingsförutsättningar berörs förhållanden som härdighet , jordblandning, ljus/skugga, vindskydd, sortval och samplanteringsväxter. Ett för många viktigt avsnitt berör jordberedning. Sist följer ett avsnitt med sikte på plantering med flera värdefulla tips, tillväxt och knoppbildning, bevattning, gödsling, beskärning, mulchning, vinterskydd och omplantering. Svartvita illustrationer.
2Vildarter möjliga att odla i Sverigeår 200292 sidor40 kr
Omfattar släktet Rhododendron och upptar över 100 lepidoter, ca 150 elepidoter och cirka 25 azaleor, merparten odlade i Sverige. Ganska ingående beskrivning av odlingsförutsättningarna och vad du i aktuella fall särskilt bör uppmärksamma. Information om härdighet, storlek samt blad- och blomform och färg, i lämpliga fall illustrerade med svartvita teckningar. vidare berörs förutsättningarna för främst vegetativ förökning samt förekomst av av olika beläggningar på främst bladen.
3Hybrider -, ovanliga, attraktiva och odlingsvärdautgår
4Vegetativ förökning av rhododendronår 200236 sidor40 kr
En ganska komplett redogörelse för denna förökningsmetod: sticklingsförökning avläggning, delning och ympning. Inom respektive avsnitt lämnas goda råd avseende bl. a. metoder, teknik, vidarekultur och utplantering. Svartvita illustrativa teckningar kompletterar den verbala redogörelsen.
5Pollinering och fröförökningår 200224 sidor40 kr
Ingående redogörelse för olika metoder, pollineringsförberedelser och pollinering. Därefter följer fröinsamling, sådd och vidarekultur. Avslutningsvis lämnas några synpunkter på selektering. Som komplettering till texten finns en del svartvita illustrationer.
6Engelsk/svensk ordlistaår 200012 sidor40 kr
En komplettering till de vanligast förekommande engelsk/svenska ordböckerna med koncentration på ord och uttryck, som förekommer i engelsk litteratur om släktet Rhododendron. Häftet har granskats av medlemmar med walesiskt resp. skotskt släktskap.
7Skadedjur - sjukdomar samt missväxtår 200216 sidor20 kr
Inledningsvis berörs bekämpningsmetoder och utrustning/teknik. Därefter lämnas en ingående redogörelse för olika symptom: skadade maskätna blad; gulprickiga, grådaskiga blad; oregelbundna mörka fläckar på blad; vissna blad, grenar; beläggning på blad och grenar samt angrepp av fåglar och andra djur. I samtliga fall lämnas råd avseende bekämpning. En del svartvita teckningar och foton kompletterar texten. Även om privatodlaren numera har begränsade möjligheter att anskaffa lämpliga preparat finnes alltid möjlighet att nyttja yrkesverksamma personer, som har behörighet. OBS att vissa bekämpningsmetoder inte är möjliga att använda i dag.
8Systematik för amatörodlareår 200016 sidor40 kr
Inledningsvis berörs den historiska bakgrunden samt botaniska termer och definitioner. Därefter följer klassificeringen av rhododendron enligt Edinburgh-revisionen. Som ett komplement till redogörelsen finns även en artförteckning med betoningsangivelse av de enskilda namnen.
Komplett utgåva: 260 kr

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå