TAXONOMI

Terminologi för benämning av växternas olika delar (morfologin) i rhododendronlitteraturen eller en övning i ”begreppsförvirring”.

Bokanmälan: The Kew Plant Glossary, Henk Beentje och Flora Nordicas ordlistor engelska/svenska, engelska/danska, engelska/norska, engelska/isländska.

Text och bild: Stefan Salomonsson

Sydsvenska Rhododendron- och Magnoliasällskapet.

I texten refereras emellanåt mailväxling med Magdalena Agestam, Thomas Karlsson och Arne Anderberg (Flora Nordica och Svenska Botaniska Föreningen) samt med Eric Wahlsteen.

Det man genast märker när man börjar fördjupa sig i rhododendronlitteraturen är en svårforcerad djungel av morfologiska termer. De olika arterna beskrivs utifrån ett batteri av termer för bladformer, blomformer, hårighet, växtsätt etc, etc.  Det är utifrån dessa beskrivningar man skapar sig en bild av hur den enskilda arten ser ut och hur den därmed skiljer sig från andra arter. Att känna igen dessa termer och förstå deras betydelse är följaktligen centralt för att man skall kunna göra en korrekt artbestämning eller artbeskrivning.

När man så upptäcker att sätten att uttrycka sig hos olika författare inte alltid överensstämmer blir det smått förvirrande. Förtvivla inte, gå vidare med ditt intresse för växterna. Där är en tröskel att ta sig över och det handlar om just terminologin. Sedan öppnar sig en ny värld, det kan jag försäkra. Man kan börja ”nyckla” på ett seriöst sätt först när man förstår vad de olika termerna betyder.

Med denna text vill jag anmäla lämplig litteratur inom området, utifrån mina egna erfarenheter. För släktet Rhododendron hittar men en hel del bestämningslitteratur. Problemet är att allt är på engelska. Så det första man får leta efter är en bra engelsk/svensk ordlista för morfologiska termer. Det duger oftast inte med en vanlig engelsk/svensk ordbok. En omfattande sådan ordlista hittar man på nätet på Flora Nordicas hemsida. Sydsvenska Rhododendron- och Magnoliasällskapet har fått tillstånd att lägga ordlistorna på sin hemsida www.rhododendron-syd.se Man hittar ordlistorna under rubriken ”Länkar” Här finns även en engelsk/dansk, engelsk/norsk och en engelsk/isländsk ordlista. Flora Nordica är en påbörjad vetenskaplig flora på engelska över de nordiska kärlväxterna.

Efter det att man mer och mer börjar förstå vad de engelska termerna betyder på svenska kommer man till nästa problem. När man som vi sa ovan inser att hos olika författare förekommer också olika termer för samma sak, vad gör vi då? Att utifrån ordlistorna förstå vad som menas i en given text är en sak, men när man själv ska välja en term i en egenhändigt skriven text eller i samtal, då hade det varit bra om man någonstans kunde hitta vägledning. Inte så mycket efter vad som är rätt eller fel utan mer vilka termer som används oftare än andra, utifrån att de blivit vedertagna och av de flesta anses som mest lämpliga. Sedan finns det dessutom olika tolkningar av samma term.

The Kew Plant Glossary av Henk Beentje

Jag tycker mig ha funnit en sådan vägledning, nämligen den nyligen utgivna The Kew Plant Glossary av Henk Beentje, med hittills två upplagor 2010 och 2016. Utifrån denna källa till vetande och ordlistorna i Flora Nordica har vi, enligt min uppfattning, de verktyg vi behöver, för att komma vidare i våra sökningar efter mer kunskap utan att göra det alltför krångligt för oss. ”Att förstå och använda”. Henk Beentje har under sitt arbete med The Glossary, plöjt igenom en mängd floror, monografier, revisioner, andra ordlistor, läroböcker osv. Tanken är att den skall vara heltäckande och användas för växtbeskrivningar, bestämningsnycklar, floror, mm. Ordlistan innehåller alla beskrivande termer som används i floror, fältguider, monografier och revisioner omfattande även termer som är vaga eller konstiga (i dessa fall anges när det är så). I de fall det finns flera termer för samma definition indikeras vilka termer som inte är att föredra. Termer som inte använts under de senaste 50 åren har uteslutits.

Ytterligare fördjupning:

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå