Bibliotek

Sydsvenska Rhododendron- och Magnoliasällskapet har en jättefin samling böcker i sitt bibliotek. Alla medlemmar kan låna böcker från föreningens bibliotek.

Ni ser alla titlar med en kort beskrivning här nedanför.

Ni mailar er beställning av de böcker ni önskar låna till vår bibliotekarie Lars-Johan Malmgren,  lars-johan.malmgren@horby.nu

Efter avtalad tid med bibliotekarien kan man hämta sin beställning på Skolgatan 10 i Hörby.

Lånetiden är cirka en månad, eller tid efter överenskommelse med bibliotekarien.

Rhododendron arter

Rubriken anger; internt best.nr, boktitel, författare, årtal, sidantal och ISBN.
(Observera att ISBN-numret kan vara ändrat pga nya upplagor).

Nr 07. The Larger Species of Rhododendron, Peter Cox, 1990, 390.
ISBN 0713466359
Beskriver på ett likartat sätt som Nr 8 vildarter över 1,5 m höjd, inga hybrider. 82 färgfoton samt 32 teckningar. Förutom en god beskrivning av varje art och olika variationer ges även information om hur de växer på sina naturliga växtplatser alt. hur plantorna utvecklas i trädgårdsodling.

Nr 10Encyclopedia of Rhododendron Species, P. and K. Cox, 2001, 396.
ISBN 095305330X
En verklig fullträff när det gäller beskrivning av samtliga rhododendronarter exkl. Vireya. Många och utsökta färgbilder med tonvikt på detaljer, som är utmärkande för arten. Förutom en omfattande botanisk beskrivning även goda odlingsråd, som är speciella för arten. Boken ger en god orientering om rhododendronsläktets mångfald och olika särarter.
Speciellt för den mindre erfarne odlaren syns rhododendronarterna vara något mindre attraktiva än många av de blomrika hybriderna. Efter att ha tagit del av det rikhaltiga materialet är förutsättningarna goda för att denna inställning blir förändrad. Den verkliga pärlan bland Coxarnas många böcker!

.
Nr 38. The Rhododendron Species Vol. 1 – Lepidotes, H H Davidian, 1992, 431.
ISBN 09173044713
En mycket omfattande och detaljerad botanisk beskrivning av släktet Rhododendron. Författaren har haft sin dagliga verksamhet inom RBGE, för den botaniska indelningen har han en egen klassifikation, som delvis kommer från Balfour´s indelning. I botaniska kretsar gäller numera Edinburgh revisionen, som startade 1978 med Cullen/Chamberlain första synopsis. De individuella beskrivningarna är dock av mycket hög klass, det är ett verk, som med god behållning kan läsas och studeras mycket ingående.

Nr 40. The Rhododendron Species Vol. III Part II, H H Davidian, 1989,344.
ISBN 0881921092
Omfattar elepidota arter från Neriiflorum till Thomsonii samt Azaleastrum och Camtschaticum.

Nr 41. Hardy Rhododendron Species, James Cullen, 2005, 500
ISBN 0881927236
Denna nya bok omfattar cirka 300 arter, som dyrkas I västra Europa och USA. Innehåller mycket välskrivna artiklar och är en milstolpe vid identifikation av de viktigaste odlingsvärda arterna. Bilderna är av mycket hög kvalitet, dessutom finns för aktuell art ytterligare hänvisningar till bilder i andra publikationer.

Nr 49The Red List of Rhododendron, D. Gibbs, D. Chamberlain, G. Argent, 2011, 128. ISBN 9781905164356
I listan utvärderas 1157 rhododendron (1018 arter, varav 50 blev bedömda med infra- specifik nivå. 226 underarter och sorter). Av dessa rhododedron visar sig 316 vara utrotningshotade i naturen, medan 1 art befunnits redan vara utrotad i det vilda. En art befanns vara utdöd helt utan kända exemplar som växer i naturen eller i odling.

Nr 51. Pocket Guide to Rhododendron Species, McQuire/Robinson, 2000,
ISBN 9781842461488
Denna behändiga handbok belyser de viktigaste morfologiska egenskaper,
som är relevanta för erkännande och identifiering av så gott som alla
odlade arter av Rhododendron. De mer än 700 fotografier ger detaljerade illustra-
tioner av varje växt, tillsammans med kortfattade beskrivningar av blomfärg,
höjd och blad. Informationen ger ett avgörande stöd till identifiering när
rhododendron inte är i blom. Upplagan är helt uppdaterad. ”Pocket Guide to
Rhododendron Species” blir säkert en standard guide på fältet.
 
Nr 55Rhododendron i Norge, Ole Jonny Larsen, 2011, 275.
ISBN 9788282580564 
Intresset för Rhododendron har ökat i Norge, mycket tack vare etablering av
den Norska Rhododendron föreningen år 1997. Många har börjat bygga upp
egna samlingar och det visar sig att många arter kan odlas i Norge. Denna
bok är ett försök att summera de erfarenheter man har fått de senaste 10
åren. Boken är också skapad för att utveckla kunskapen om vilka arter som
kan kan odla i Norge. Boken presenterar 400 arter och foton

Rhododendron arter och hybrider

Nr 4. Rhododendron i Det Norske Arboretet på Ide, Per Jörgensen, 1966, 264
ISBN 8276742262
En utförlig guide över arboretet i Milde omfattande 200 arter och 400 hybrider. Utförlig plantbeskrivning och redogörelse för deras naturliga växtplats. 250 färgfoton, varje grupp avslutas med Jörgensens personliga favoriter.

Nr 5. Cox Guide to Choosing Rhododendrons, Peter and Kenneth Cox, 1990, 176.
ISBN 0881921815
Förutom baskunskaper om rhododendron ger denna bok en god vägledning om odlingsbetingelser och skötselanvisningar i privata trädgårdar med inriktning på över 200 utvalda arter och hybrider. Härdighet anges inom grupperna H1-H5, ungefärlig storlek inom 10 år, blomningstid och härdighetsklass enligt USA-norm. Kort information om förökningsmetoder, boken är illustrerad med 140 färgfoton av främst blommor.

Nr 8. The Smaller Rhododendrons, Peter Cox, 1985, 270.
ISBN 01881920142
Namn anges enligt Cullen/Chamberlain´s klassificering men inom parentes nämns även Balfour´s indelning.

Nr 1Azaleas, F C Galle, 1985, 520.
ISBN 0881920916
En mycket utförlig information om både lövfällande och städsegröna plantor. Utöver samtliga vildarter inom undersektionerna Pentanthera och Tsutsusi tillkommer nära 140 hybridgrupper med cirka 6 000 namngivna hybrider. Drygt 350 färgfoto samt goda anvisningar om odlingsbetingelser, sjukdomsbekämpning, förökningsmetoder samt användning av azaleor som bonsai. En fullödig bok!
 
Nr 16. En ö steg op af havet, B. Leth Nielsen, 1989, 36. A5.
Yakushima och yakushimanum reseberättelse och plantbeskrivning, 9 svartvita foton, förteckning över 19 arter och 100 hybrider.

Rhododendronhybrider

Nr 6. Encyclopedia of Rhododendron Hybrids, Peter and Kenneth N E Cox, 1992, 442
ISBN 0881921084
Beskrivning i alfabetisk ordning av cirka 1 400 av de mest betydande rhododendronhybriderna samt inom respektive namnrubrik ytterligare cirka 500 närbesläktade kloner, tillgängliga i Västeuropa, Storbritannien och Nordamerika.
Till skilnad från bok 14 anges som regel enbart det sista föräldraparet, ingen helhetsbedömning enligt sifferskala, drygt 200 färgbilder.
 
Nr 13. Rhododendron Portraits, D M Van Gelderen and J.R.P Van Hoey Smith, 1992. 442. ISBN 0881921947
Ett bra komplement till nr 14 med 1144 färgbilder av elepidota hybrider speciellt med anknytning till Europa, uppdelade i 18 artgrupper med hänsyn till härstamning. Kort beskrivning av grupperna, i övrigt ingen text till bilderna utöver namn, förädlare, sista korsningen, höjd och blomningstid.
 
Nr 14Rhododendron Hybrids A Guide To Their Origins, Homer E Salley and Harold E Greer, 1992, 464. ISBN 0713471212.
En mycket detaljerad information – med tonvikt på släktforskning – om cirka 5 000 hybrider med drygt 600 färgfoton (enbart blomman). Förutom namnet anges föräldrar i en eller flera generationer, matematiskt har man i förekommande fall kommit ner till 256-delar. Inga odlingsanvisningar men uppgift om höjd, köldhärdighet, blomfärg, blomningstid samt en sifferskala på 1-5 avseende bedömning av blommor och blad. Kort sagt, en enorm mängd av data från de sista 160 åren!
 
Nr 22Rhododendron og vad därmed följer, Niels Skjoldberg, 2005, 240. A4.
ISBN 9127355152
En bok för den som vill se mängder av hybrider (främst Hachmanns) och arter, cirka 570 färgbilder. Texten är inriktad på praktisk verksamhet.

Odling, förökning

Nr 9. The Cultivation of rhododendron, Peter A Cox, 1993, 125
ISBN 0713456302
Denna bok kompletterar Peter Cox tidigare publikationer. Mycket ingående beskrivningar av naturliga växtplatser och de åtgärder vi behöver vidtaga för att i viss mån efterlikna desamma. Dessa föreskrifter bygger på en mycket omfattande och nära kontakt med odlare från hela världen inklusive Skandinavien.
Olika förökningsmetoder samt symptom och åtgärder mot sjukdoms- och insektsangrepp beskrivs ingående, allt kompletterat med 55 instruktiva teckningar och 75 utsökta färgfoton.

Nr 17. A guide To Rhododendrons, Kenneth Cox, 1989, 125.
ISBN 1850792216
En ganska lättfattlig introduktion avseende inköp, plantering, skötsel och vidarekultur. Innehåller både färgbilder och teckningar
Nr 36. A Plantmans Guide to Rhododendron, Kenneth Cox, 1989, 128.
ISBN 0706367545
Ytterligare en bok som i populär men kortfattad form redogör för urval och odling av rhododendron, förökning samt bekämpning av sjukdoms- eller insektsangrepp.

Nr 52. American Azaleas, L. Clarence Towe, 2005, 146.
ISBN 0881926450
Författaren ger en praktisk lista med odlare, liksom namnen på växtsamhällen. Helt och hållet en användbar och välbehövlig bok om en grupp Amerikanska växter som förtjänar att bli mer kända.

Allmänt om rhododendron, odling och förökning

Nr 1Rhododendron för svenska trädgårdar, Kirsten Lindquist, 1990, 160.
ISBN 9151827654
Utgången från förlaget.
Den första svenska boken, som främst vänder sig till den mindre erfarne odlaren. Råd och tips om odling, sortval, förökning och sjukdomsbekämpning. Beskrivning av 44 arter, 71 resp. 23 hybrider av rhododendron och azalea. Cirka 45 färgbilder och en del instruktiva teckningar.
 
Nr 2. Rhododendron og andre Surbundsplanter, Svend Aage Askjaer m. fl., 1990, 175.
ISBN 8774640356
Sammanställning av cirka 50 artiklar, som tidigare har publicerats i dansk trädgårdslitteratur. En bra bok med goda färgillustrationer, som kortfattat men instruktivt redogör för det mesta, som en rhododendronodlare bör veta! Kortfattad beskrivning av cirka 50 arter och 130 rhododendronhybrider, cirka 45 azaleor samt ett mindre antal lämpliga samplanteringsväxter.
 
Nr 11Greers Guidebook to available Rhododendrons, Harold E Greer, 1994, 185.
ISBN 0910013063
En bra bok om rhododendron, beskriver över 600 arter och 1200 hybrider med cirka 200 vackra färgbilder. Dessutom ges en översiktlig information om odlingsbetingelser, sjukdoms- och insektsangrepp samt en överskådlig redovisning av de två dominerande klassificeringssystemen. För varje art och hybrid anges klassificering respektive korsning, storlek inom 10 år, härdighet och blomningstid, dock med tonvikt på nordamerikanska förhållanden.

Nr 12. Rhododendron basics, Harold E Greer, 1999, 17.
ISBN 0910013071
Särtryck från nr 11.

Nr 18. Rhododendrons and Azaleas for your garden, C. Fairweather, 1987, 125.
ISBN0903001373
Författaren har arbetat i Exbury Gardens under 50- och 60 talen och har sedermera öppnat växtcentrum med egna odlingar. En ganska trevlig introduktion till rhododendronodling, har även en sektion om Kamelior.
 
Nr 19. The Rhododendron Story, RHS; C Postan, 1996, 224
ISBN 1874431426
Artiklar om hur Rhododendron under 200 år har upptäckts och introducerats i västvärlden. Ganska många svartvita illustrationer av insamlare och växter, 19 färgbilder. En bok, som på ett intresseväckande sätt levandegör släktet Rhododendron.

Nr 29. Rhododendrons and Azaleas, M. Kessel, 1990, 176
ISBN 071372157X
Arter och hybrider, odling, sjukdomar, insektsangrepp och förökning, växt-förteckning (GB-förhållanden), 71 färgfoto, 6 sv/vita, 16 teckningar.
 
Nr 34Rhododendron and Azaleas, Kenneth Cox, 2005,240.
ISBN 1861267543
Denna bok är främst en sammanfattning av tidigare böcker men nu med tonvikt på bildmaterial. 1200 bilder omfattar 4500 varieteter av rhododendron inklusive azaleor och Vireyor. När det gäller hybrider ersätter detta avsnitt delvis den tidigare utgåvan Encyclopedia of Rhododendron hybrids. Boken innehåller även råd om odling, förökning och åtgärder mot insekts- och sjukdomsangrepp

Nr 35. Rhododendron and Azaleas – A Hamlyn Care Manual, K Cox, 1998, 240.
ISBN 060059372X
Troligen den bästa handboken för rhododendronodlare; odlingsförutsättningar under skilda förhållanden, plantering och odling, förökning samt bekämpning av skadedjur och sjukdomar. Fantastiskt fina bilder, många i storformat.

Samplanteringsväxter

Nr 21. Vår Vintergröna Trädgård, Brita Johansson, 1999, 120.
ISBN 9153418832
Även om boken handlar om vintergröna växter har vi anskaffat den främst därför den har en fullödig information om ljung och dess släktingar, utsökta färgbilder.
 
Nr 24Growing Hardy Orchids, John Tullock, 2005, 244.
ISBN 0881917155
En rikt illustrerad bok om odling av orkidéer lämpliga för trädgård och kallväxthus. Du bör dock uppmärksamma att boken berör odling i främst USA varför du får anpassa lämnade uppgifter till lokala förhållanden. Odlingsanvisningarna är särskilt grundliga. det finns även ett avsnitt om förökning. Avslutningsvis finns ett stort kapitel om lämpliga orkidéer.


Nr 32. The Laurel Book II, Richard A. Jaynes, 1988, 220.
ISBN 0881920827
En komplett bok om släktet Kalmia, dess ursprung, botaniska indelning, genetik, odling och förökning. Sistnämnda avsnitt berör både frösådd och vegetativ förökning med traditionell metod men även mikroförökning. Ett separat avsnitt berör sjukdoms- och insektsangrepp. Kompletterat med utsökta färgbilder av både arter och hybrider.

Nr 33. Magnolia, John Lennart Söderberg och Ann-Marie Åsheden, 2004, 142
ISBN 9100577855
En verkligt fascinerande bok om släktet Magnolia, dess botaniska historia, och odlingsförutsättningar i Norden med förslag på lämpliga arter och hybrider. Härtill kommer många utsökta färgbilder, ofta magnifika makrobilder.

Nr 42. Trilliums, Frederick W Case, 2001, 290.
ISBN 0881923745
Trillium är plantor som mestadels trivs i våra torvmullsbäddar; här får du odlingsbetingelser för både arter och hybrider samt mängder av bilder.
 
Nr 43. Growing Camellias in Cold Climates, William L Ackerman, 2001, 136.
ISBN 1561677167
Kamelia är en planta som väl passar samman med odling av rhododendron. Här får du en hel del tips och många färgbilder, bemärk dock av främst Williamsii hybrider är de mest odlingsvärda plantorna för våra förhållanden. Dessutom är vinterförvaring i kallhus ett ovillkorligt krav.

Nr 45Primula, J./A.J.Richards/B. Edwards, 2003, 386.
ISBN 0881925802
Primula är en välkänd samplanteringsväxt, boken har nyligen omarbetats. Innehåller mer än 100 teckningar och foton. En grundlig genomgång av arter och hybrider samt råd om odling, förökning samt bekämpning av insekts- och sjukdomsangrepp.

Nr 48. Hardy Bamboos Taming The Dragon, Paul Whittaker, 2008, 300
ISBN 9780881926859     
Släktet bambu är det extraordinära i sin förmåga att förvandla en trädgård, anpassa sig tillogästvänliga omgivningar och överleva med lite omsorg. Här får läsaren i ett svalare klimat kunskap om att uppleva det underbara och oändliga utbud av dessa magiska växter.

Övrigt

Nr 31. Idérika Haver, Jørn Dannesboe, 2002, 175.
ISBN 8702041405
Ingen speciell rhododendron bok men bilder från olika trädgårdar ger en del tips om utformning av en trädgård.

Nr 44. Stenbedet, Jörn Dannesboe, 1997, 240.
ISBN 871203046

Nr 46. Seeds of adventure In Search of Plants, Peter Cox Peter Hutchison, 2008, 415
ISBN 9781870673587
Denna bok är berättelsen om de omfattande resor som gjorts av två Peter på jakt efter växter i Turkiet, Indien, Nepal, Bhutan, Kina och Tibet. På nästan varje expedition, utforskade de territorier där inga västerländska växt jägare hade varit sedan upptäcktsresande Frank Kingdon Ward. Varje resa var ett äventyr och varje äventyr bar fröet till framgång. Där Himalaya möter landet i sydvästra Kina ligger den rikaste tempererade floran i världen. Här kan växtliv para, mutera och vandra i en evolutionär gryta som utmanar många botaniker att klassificera den. Med sina kinesiska och indiska kollegor införde Peters många växter, särskilt rhododendron, nya eller förlorade till odling, ofta räddade dem från utrotning. Många av dessa kan odlas utanför i de tempererade områdena i Europa och USA

Nr 47. Frank Kingdon Ward´s Riddle of The Tsangpo Gorges, K. Cox, 2008, 335
ISBN 9781851495160
Lite utforskat och nästan oåtkomlig, är Tsangpo Gorge i sydöstra Tibet. Världens djupaste ravin. Genom den flyter Yarlong Tsangpo. Tibets största flod. Detta är historien om dess prospektering av det rika växt och djurliv som finns där. ”Riddle av Tsangpo Gorges”, publicerad först 1926, som är den fascinerande redogörelsen av växt-jägaren och upptäcktsresanden Frank Kingdon Ward. Kenneth Cox, Kenneth Storm, Jr och Ian Baker har tillbringat över tio år med att göra om rutten av 1924-25 expedition och lyckades nå längre in i denna magiska och delvis outforskade mark. Boken innehåller den ursprungliga Kingdon Ward texten och omfattar ytterligare material, inklusive en historia av utforskning, geografi och religiös betydelse i området. Mer än 250 fotografier i färg med detaljerade bildtexter på växter i området. De flesta av dessa beskrivs av Kingdon Ward i den ursprungliga texten.

Nr 50Guide To The Flowers of Western China, Christopher Grey- Wilson, Phillip, Cribb, 2011, 642. ISBN 9781842461693
Kinas rika flora är oöverträffad i tempererade breddgrader i världen, med 30.000 arter av växter. Ingenstans är denna blomrikedom bättre än i den västra delen av landet. Med sitt skiftande landskap, lummiga skogar, enorma floder och massiva berg, har västra Kina varit centrum för prospektering i två århundraden, vilket ger upphov till Clematis, Gentiana, Primula, Rhododendron och hundratals orkidéer, Meconopsis, kamelior, pioner och rosor. Våra trädgårdar, parker och botaniska institutioner är fulla av träd, buskar, perenner och lökar av kinesiskt ursprung. Idag är mycket av Kina öppet för resenärer för att kunna njuta av den fantastiska mångfalden av landskap och den stora rika floran. Den exceptionella bildmässiga floran till västra Kina beskriver och illustreras med mer än 2.400 arter och samtidigt som en snabbguide till många av färgglada delar av floran. Den innehåller också många endemiska arter och växter av stor sällsynthet. För resenären, trädgårdsodlare och trädgårdsmästare är detta den perfekta referensboken som innehåller den största samlingen och fotografier av kinesiska växter som någonsin publicerats. Med arrangemanget av växtfamiljer efter senaste DNA-baserad klassificering, så uppfyller den kräsna behov för växt forskare.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå