ÖRONVIRVEL

Öronvivel Otiorhynchus sulcatus

Kännetecknet för att man har drabbats av öronviveln är de typiska konduktörsklippen i kanterna på rhododendronbladen.

Den vuxna individen ser ut som en skalbagge med en längd på ca 8–10 mm och matt svart färg. Man ser den inte så ofta eftersom den är nattaktiv. 

De vuxna individerna fångar man genom att bre ut ett lakan eller dylikt under buskarna och skakar dem så att skalbaggarna ramlar ner på lakanet. Den vuxna skalbaggen kan inte flyga, så de är lätta att avlägsna från platsen.

Öronvivelns larver är ljust gul-vita med ett brunt huvud och den är ca 10 mm lång. Larven lever i jorden där den gnager på rhododendronens rötter. Det är larven som är den som är mest skadlig för växten.

Det effektivaste sättet att bekämpa larverna på, är med nematoder (nematoder är rundmaskar som äter sig in i larven). Dessa vattnar man ut under buskarna på kvällen.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå