Föreningen

Sydsvenska Rhododendron o Magnoliasällskapet är en ideell förening med stor kunskap och verksamhet avseende Rhododendron, Magnolia och samplanteringsväxter.

Sydsvenska Rhododendron och Magnoliasällskapet, SyRMS

Vi har ett nära samarbete med andra Rhododendronföreningar i Sverige och våra grannländer. Vi är den enda föreningen i Sverige som är ansluten till den amerikanska moderföreningen, The American Rhododendron Society (ARS) och vi är dess ”Swedish Chapter”.

Vi har flera olika medlemsformer, se under Bli Medlem. https://rhododendron-syd.se/bli-medlem/

 Vi ger ut en svensk tidning, Rhododendronbladet 4 gånger om året i samarbete med Svenska Rhododendronsällskapet. 

Vi bjuder in till träffar ett antal gånger om året med intressanta och aktuella föredragshållare, både svenska men även från grannländer, Tyskland, Skottland med flera. Vi är oftast i en lokal på Ekologihuset i Lund men vi sänder även en del av våra föredrag via Zoom.  

Vi bjuder in till trädgårdsbesök, utflykter och ibland dagsutflykter till privata trädgårdar och plantskolor samt offentliga parker. Vissa år gör vi resor till spännande mål utomlands. Vi deltar även i olika trädgårdsmässor där vi informerar om föreningen.

Vi har Litteratur utlåning/förmedling vilket innebär att du kan låna in- och utländsk facklitteratur från vårt bibliotek. Vi har även tagit fram ett antal Småskrifter med kortfattade, instruktiva handböcker i A5-format som går att beställa och köpa, som behandlar olika ämnen avseende rhododendron och magnolia. Du hittar även mycket information i ämnen på denna hemsida.

Vid olika tillfällen genomför vi kurser i vegetativ förökning och frösådd samt odlingsbetingelser för rhododendron och magnolia. Vi kan även ge råd om odling, sortval och mycket annat.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå