Sydsvenska Rhododendron - och Magnoliasällskapet
The Swedish Chapter of the American Rhododendron Society

Styrelse/funktionärer

www.rhododendron-syd.se

sydsv.rh.magnoliasallskapet@gmail.com 

Ordförande

Henrik Åström 076-0090552 henrik1.astrom@gmail.com, Sebbarp 503, 241 62 Löberöd

vice Ordförande

Lars-Johan Malmgren 076-7907905 lars-johan.malmgren@horby.nu, Skolgatan 10, 242 32 Hörby

Sekreterare

Lennart Karlsson 073-4055250 lennart.g.karlsson@telia.com, Sjöboholmsvägen 5, 243 72 Tjörnarp

Kassör

Annette Wilhelmsson, 070-828 21 74, annette@alfaw.se, Klockljungsvägen 12, 239 34 Skanör


Ordinarie ledamot

Åsa Eklund 070-5199955 asa.eklund@live.se, Jonstorpsvägen 2, 263 71 Jonstorp

Suppleanter

Alan Duncanson 073-3305291 duncansonalan@gmail.com, Önneslöv 903, 240 13 Genarp

Eva Myllenberg, 070 444 68 21, e.myllenberg@gmail.com, Strandvägen  237, 23432 Lomma


Bibliotekarie

Lars-Johan Malmgren

Webmaster

Åsa Eklund

Stöd till Redaktionen från SyRMS

Lennart Karlsson lennart.g.karlsson@telia.com

Alan Duncanson duncansonalan@gmail.com

Huvudredaktör

Ingegerd Grönberg, ingegerdgronberg@gmail.com 

Benny Johansson, benny.j2@telia.com


Fröförvaltare

Carina Fritzell, Sebbarp 503, 241 62 Löberöd, carinafritzell@hotmail.com
Sydsvenska Rhododendron- och Magnoliasällskapet

Revisor

Börje Pettersson 070-5909873 borje.k.pettersson@teliacompany.com, Rönngatan 11, 288 34 Vinslöv

Revisorsuppleant

Carin Borgström carin.borgstrom@gmail.com, Lupinvägen 24, 246 50 Löddeköpinge

Valberedning

Olof Norrlöw (Sammankallande) 072-3332843 norrlow@telia.comKung Kristoffersgatan 3A, 252 34 Helsingborg

Carina Fritzell, carinafritzell@hotmail.com Sebbarp 503, 241 62 Löberöd

Richard Berfeld, richard.berfeld@gmail.com, Sigurdsgatan 8, 215 86 Malmö

Adressändring Sydsvenska Rhododendron- och Magnoliasällskapet

Lennart Karlsson lennart.g.karlsson@telia.com

Medlemsregistrator Sydsvenska Rhododendron- och Magnoliasällskapet

Lennart Karlsson lennart.g.karlsson@telia.com

Sydsvenska Rhododendron- och Magnoliasällskapets
Stadgar