Sydsvenska Rhododendron - och Magnoliasällskapet
The Swedish Chapter of the American Rhododendron Society


Egen skriftserie

Dessa småskrifter vänder sig främst till de, som vill ha enkla men instruktiva informationer inom respektive ämne. Författare är amatörodlare av rhododendron och innehållet baseras på både egna praktiska erfarenheter och litteraturstudier. Kopieras i ett begränsat antal, vilket har den fördelen att varje ny utgåva kompletteras med ändringar och tillägg, som visat sig vara värda att ytterligare beakta!