Berättelse nr 8, 1800-talets början, de Candolle och Ericaceae (Ljungväxterna)
Text av: Stefan Salomonsson

Augustin-Pyramus de Candolle (1778-1841)

Då fortsätter vi framåt i tiden i vårt sökande efter viktiga karaktärer. Fokus är nu på de Candolles system. Men vi skall se vilka karaktärer de Jussieu valde för klassen där de olika Ljungväxt-släktena hamnade. De karaktärer som har med fruktämnets, hyllets och ståndarnas placering i blomman blev viktiga. Även i kommande system, längre fram i tiden, när det gäller den grövre sorteringen i klasser, ordningar och familjer är dessa karaktärer centrala.


Exempel samkronbladig med undersittande hylle (krona och foder sitter under fruktämnet

Men det är ju Rhododendron som intresserar oss. Alltså släktet Rhododendron. Vi nöjer oss med de karaktärer som är viktiga för identifieringen av vårt släkte. Släktena var ju beskrivna redan av Linné som vi sett i tidigare berättelser. På nivån släkte och art var Linnés beskrivningar och sortering i hög grad naturliga. Det var på högre nivå, ordning och klass, som Linnés sortering betraktas som artificiell. Jussieu byggde vidare på beskrivningar av släkten och arter och sorterade släktena vidare i 100 st ordningar (se Berättelse nr 6). Ordningarna delades i sin tur in i klasser. En liten sammanfattning kan behövas över var vi står i detta läget av våra Berättelser.

Efter sorteringen av en- respektive tvåhjärtbladiga, där Rhododendron hamnar bland de tvåhjärtbladiga, vill vi veta vilken klass och ordning Jussieu valde för Rhododendronsläktet. Om vi börjar med klass så hade han valt ut karaktärer för denna sortering. Dessa är i vårt fall, klass nr 8, samkronbladiga (Monopetalae) med undersittande hylle.Candolle använder samma karaktärer i sitt system, han bygger vidare på Jussieus tankar. Alltså för våra Rhododendron blir det hans samkronbladiga med undersittande hylle. Candolles ordningar kan översättas till begreppet familj. Hos Candolle hamnar vi i Ordo CXIV (114) Ericaceae. Länk till BHL https://www.biodiversitylibrary.org/item/7156#page/585/mode/1up.

När vi nu hamnat på familjenivå så har vi att hantera ytterligare ett antal karaktärer för att kunna identifiera och placera familjen Ericaceae rätt. Detta moment tar vi tag i längre fram. Kvar har vi sedan valet av karaktärer för de olika släktena i Ljungväxtfamiljen.

Vi stannar upp här, tycker jag, och njuter av några vackra bilder av olika representanter från Ljungväxtfamiljen (Ericaceae).

I berättelse nr 9 som publiceras lördagen den 16 januari 2021 fortsätter vi att fördjupa oss i Ljungväxtkaraktärerna samtidigt som vi så smått kommer allt närmare Darwin för att se vilken betydelse han fick för taxonomin. Boken ”Om arternas uppkomst” gavs ut 1859.