Frölista ARS

ARS frölista 2022

Sverige kräver att det finns ett ”phyto sanitary certicate” med varje fröleverans från USA. Det spelar ingen roll hur stor ordern är, varje certifikat kostar $30 USD.

I samråd med Ray & Ann Clark så samlas order som beställs från Sverige och skickas till Henrik Åström som sedan distribuerar fröerna vidare inom Sverige. Ray & Ann har i paketet delat upp kostnader för frö och andelen av certifikats kostnaden för respektive beställare. Tillkommer svenskt porto till den specificerade/fakturerade kostnaden.

När Ni beställer fröer så finns det i ”formuläret” en plats där Ni anger att Ni vill ha Er beställning skickad tillsammans med andra beställningar från Sverige. (ange ”want the seed to be sent in the group order).

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå