Frölista SyRMS 2023-2024

Kära frödonatorer/köpare!

Från och med 2015 samarbetar vi med Svenska Rhododendronsällskapet och producerar en gemensam frölista. Fröförvaltare är Carina Fritzell, Sydsvenska Rhododendron- och Magnoliasällskapet.
Har du frågor kontakta Carina på e-post carinafritzell@hotmail.com eller tel 073-5396244 .

Hoppas många av Er har pollinerat och skapat Rhododendron frö till årets frölista. Vi riktar ett stort tack på förhand till alla Er som gör en stor insats för att skapa en intressant och spännande frölista.

Skicka rensade frön till Carina Fritzell när Ni är klara med Er skörd. Har Ni inte meddelat Carina via mail Era kontaktuppgifter ber vi Er att med de rensade fröna skicka med Er adress och kontaktuppgifter, mail och telefonnummer. Lägg även med ett tydligt meddelande om vilka fröer Ni skickar, är det korsningar ange detta.

Priset för 2023-2024 års frölista är som förra året 30 kr per fröportion + 20 kr för brev och porto. Precis som tidigare gäller att vid 5 lämnade bidrag eller fler väljer dessa donatorer först, max 5 portioner är gratis. Frödonatorer betalar inget porto för leverans i samband med de 5 gratisportionerna.
För de som beställer fröer och inte är medlemmar i SRS eller SyRMS betalar 60 kr/portion.

Donatorer kan beställa från 1 december 2023, leverans efter den 10 december 2023.

Övriga kan beställa från den 15 december, beställningar tas i turordning. Carina meddelar om fröer tagit slut via mail till respektive beställare som kan ersätta med andra frönummer. Nytt för i år är att Ni ser antalet portioner som vi kommer att uppdatera med jämna mellanrum. Finns några fröer kvar på förra årets lista som Ni hittar här https://rhododendron-syd.se/produkt/frolista-syrms/

Frölista 2023 rev D daterad 2024-02-01

Frölista 2023 rev D

 

Kontaktuppgifter.

Carina Fritzell, Sebbarp 503, 241 62 Löberöd.

e-post carinafritzell@hotmail.com

Mobil 073-539 62 44

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå