Sydsvenska Rhododendron - och Magnoliasällskapet
The Swedish Chapter of the American Rhododendron Society


Kära frödonatorer/köpare!
Från och med 2015 samarbetar vi med Svenska Rhododendronsällskapet och producerar en gemensam frölista. Fröförvaltare är Carina Fritzell, Sydsvenska Rhododendron- och Magnoliasällskapet.
Har du frågor kontakta Carina på e-post carinafritzell@hotmail.com
 eller tel 073-5396244 .

Frölista 2022/2023

Hoppas många av Er har pollinerat och skapat Rhododendron frö till årets frölista. Vi riktar ett stort tack på förhand till alla Er som gör en stor insats för att skapa en intressant och spännande frölista.

Skicka rensade frön till Carina Fritzell när Ni är klara med Er skörd.


Vi har gjort en liten förändring av priset för 2022 års frölista till 30 kr per frö portion + 20 kr för brev och porto. Precis som tidigare gäller att vid 5 lämnde bidrag eller fler väljer dessa donatorer först, max 5 portioner är gratis. Frödonatorer betalar inget porto för leverans i samband med de 5 gratisportionerna.

Preliminärt så kommer övriga medlemmar att kunna köpa frö från den 15:e december. 

Frö från 2021 års frölista finns tyvärr inte kvar.
För de som beställer fröer och inte är medlemmar i SRS eller SyRMS betalar 60 kr/portion.

2022 års frölista kommer att uppdateras efterhand som fröer inkommer eller blir slutsålda. (Listan uppdaterades 23 feb. -23.)

OBS! Nu går det bra för alla att beställa frö från vår hemsida.

Kontaktuppgifter.

Carina Fritzell, Sebbarp 503, 241 62 Löberöd.

e-post carinafritzell@hotmail.com

mobil 073 539 62 44