Sydsvenska Rhododendron - och Magnoliasällskapet
The Swedish Chapter of the American Rhododendron Society


Kära frödonatorer/köpare!
Från och med 2015 samarbetar vi med Svenska Rhododendronsällskapet och producerar en gemensam frölista. Fröförvaltare är Carina Fritzell, Sydsvenska Rhododendron- och Magnoliasällskapet.
Har du frågor kontakta Carina på e-post carinafritzell@hotmail.com
 eller tel 073-5396244 .
Mer info kommer snart...
Frölistan 2020 finns
här.

Frölista 2021 (uppdaterad 220101)


Beställningar i nummerordning skickas till Carina Fritzell,
Sebbarp 503, 241 62 Löberöd. e-post carinafritzell@hotmail.com, telefon 073-5396244

OBS! Rödmarkerade fröer i listan är tyvärr slut.

Frö Portionerna kostar 20kr per portion +20 kr för brev och porto. Uppgifter om vad du ska betala kommer sedan med din frö leverans. 
Frö Donatorer kan beställa från och med nu, medlemmar från 15/12.

Frölistan kommer att uppdateras efterhand som det kommer in fler frön, då jag fått meddelande om att frö är på väg in. Av många insända bidrag var tyvärr det liten mängd frön, vilket gör att om efterfrågan är stor kommer de utskickade portionerna att vara mindre.Hälsningar Carina Fritzell som önskar donatorer och medlemmar en riktigt GOD JUL.


Kent Mååg
01, R.Fantastica x (R. yax KW x R. dichroanthum) CP
02,( R.,Luminax R. fortunei) x(R. smirnowii xR. Goldica) CP
03, (BRT x R. wightii) x R. wardii, CP
04, (R. Lumina x R.fortunei) x (R. Babette x R. smirnowii) CP
C G Gustavsson 
05, (R..brachycarpum ssp tigerstedtii x R. auriculatum) x(R.Babylon x R. auriculatum) CP
Lennart Karlsson
06, R.,Santiago x R.rex CP
07, R. ,Gnom x R. Carmen, CP
08, R..fortunei x R.rex CP
09. R..fortunei x R. Santiago, CP
10. R. "Crimson Pipin;;" x R. Carmen CP
11. R. "Crimson Pippin" x R. rex, CP
12. R. qiaojiaense xR.  Carmen CP
13. R. qiaojiaense x R.rex CP
14. R. Gibraltar op
15. "R.Silbervelours x R.rex
Sture Bengtsson
16. R. "Homebush x "Persil,HP
17. R.augustinii(C&H 7078select x R.augustinii "Electra" HP
18. R.(augustinix R.concinnum) x R.augustinii "Electra" HP
19."Aquamarin x R.augustinii "Electra" CP
20. R."Ronny" xR.augustinii "Electra" CP
21. R.platypodum, SELF CP
22. R.rex(#2) xR.rex(#1) CP
23. R.smirnowii x rex CP
24. R.yakushimanum x R.rex HP
25. R.yakushimanum x R.calophytum HP
26.R.yakushimanum R.campanulatum HP
27.R.(Catawbiense Grandiflorum x R.bureavii) x #7)x R.bureavii"Ardishaig" CP
28. R.(Catawbiense  Grandiflorum x R.bureawii) x rex CP
29. R.("Hille" x R.yuefengense)#3 R."Hille" HP
30.R.("Norph x R.fortunei)#9 x (R.yuefengense x R.Wine and roses) HP
31.R.("Norph" x R.fortunei)#8 x (R.yakushimanum x R.Catawbiense Album) HP
32.R.(Norph x R.fortunei)#7 x R.decorum white
33. R.(orbiculare x R.yuefengense)x R.williamsianum HP
34.R.(orbiculare xR.yuefengense) x R.yuefengensex R.Wine and Roses) HP
35.R."Scintillation"xR. (Alenax R.Wine and Roses)CP
36.R."Scintillation" x (R:yuefenfense x R.Wine and Roses) HP
37.R."Volce" x R.rex HP
38. R."Volce" x R. pachysanthum HP
39. R.(yakyshimanum R.Catawbiense Album) x "R(.Alena x R.Wine and Roses)#9 HP
40. R.(yuefengense xR.Wine and Roses) x R.Platypodum
Kaarel Voitk
41.R.(bureawii x R. adenophorum) x R.(adenogynum x R.rex)
Tomasz Cyba
42.R. "Dotella" R. arboreum CSRG=crystal springs rhododendron garden in portland
43. R.(Great Eastern x R.kesangiae) x R.pingianum, HP
44. R."Odessa" x R.arboreum Trewithen, Trewithen Gardens in Truro, Cornvall
45. R."Dotella x "Elisabeth Red foliage", HP
46. R."Odessa R."Double Winner", HP
47.R."Queenswood Centenary" x R. (yak x R.Campanulatum) x R.Rex, HP
48.R."Queenswood Centenary" x R."Santiago", HP
Bengt Carlsson
49. R.campanulatum ssp areruginosum
50.R.schlippenbachii
51. R.thomsonii
52. R.auriculatum HP Böda
53. R.aganniphum x R.(Bhutanense)
54.R.schlippenbachii
Lennart Karlsson, fortsättning
55. R."Dominik x R. rex CP
56. R."Midsummer x R.qigojianense, CP
57. R. "Midsummer x R.rex, CP
Jonny Svensson
58. R. (Hello Dolly x R.aureum) x( R. aureum x R.Prelude) x R.viscidifolium, CP
59. R. calophytum x R. yuefengense, CP
60. R. (smirnovii x R.rex) x R.rex x ssp rex, HP                
61.R. Faberiix R.rex ssp rex CP
62. R.(suthchuense x R.macabeanum) x R.rex ssp rex CP
63. R.yuefengense x R.rex ssp rex, CP
64. R.bureavii CW x R.rex ssp rex, CP
65.R.(smirnovii x R.rex) x R.rex ssp rex, HP
66. R. Hotei x R.rex, CP
67.R.(yak x R. dichroanthum ssp apodectum) x R.rex ssp rex, CP
Erik Gustavsson
68. R.(brachycarpum var tigerstedtii x R.auriculatum) R.Spätlese, HP
69. R. Wyandanch Pink x R.Hammer Pink, HP
70. R(brachycarpum var tigerstedtii xR. Auriculatum) x R.Hammer Pink, HP
71.R. Wyandanch Pink x R. sutchuense, HP
72. R.Rexima x R.rex, HP
73. R. Valencia x en röd hybrid med bl.a R.Fabiata från ARS frö, HP
74. R.oreodoxa var fargesii, op
75. R.(brachycarpum var tigerstedtiix R.auriculatum) Selfed
76.R.(aureumx R.Prelude) x R.Riplet, HP
77. R. Bangkok x R. Valencia, HP
B.D.P
78. R.Arabella R. "Dramatic Dark, CP  
79.R.(diaprepes x R. "Inamorata") x R.rex CP
80. R.(fortunei x R(auriculatum) x R."Marcel Menard" CP
81.R."Kalinka" x R.haemaleum CP
82. R."Kirstin" x "Vuyks Rosyred", storblommiga japanska azaleor, CP
83. R."Lemon Drop" x R.occidentale, CP
84. R.occidentale x "Lollipop"(viscosum hybrid, bägge med doft, CP
85. R.pachysanthum Cox x R. rex, CP
86. R. Yak x "Dramatic Dark" ,CP
87. R.(yak x (R. decorum x R. vernicosum) # 1x#2 intrasiblings CP
88. R. (yak x (R.decorum x R.vernicosum) x R.rex, CP
89.R.yak x  R.haemaleum, CP
90.R.( yak x (R.yak x R.strigillosum) x R."Bloody Dane", CP
91. R.(yak x R.(yak x R.strigillosum) x R.rex, CP
92.R.yuefengense x R. "Dramatic Dark" CP

Fröförmedling 2021


Inledningsvis vill vi tacka årets bidragsgivare!

Skicka in dina fröer till Carina Fritzell, Sebbarp 503, 241 62 , Löberöd, telefon 073/5396244, carinafritzell@hotmail.com.

Senast den 30/11-21 vill jag ha din rensade fröbidrag

Som bidragsgivare har man förtur vid tilldelning av frön och får då fria fröportioner i samma utsträckning man donerat till listan men max 5 fria påsar.

Fröportionerna kostar 20kr per portion +20 kr för brev och porto. Uppgifter om vad du ska betala kommer sedan med din fröleverans.

Alla fröer är CP-pollinerade om inget annat anges

Förklaring:

OP står för Open pollinarted dvs. fröna är fripollinerade. I de fall sådant förekommer i listan är det för arter där man bedömer att risken för hybridisering är mycket liten.CP står för Controlled pollinarted dvs pollineringen har skett kontrollerat, vilket innebär att pistillen hela tiden hålls isolerad. Dessa frö är med allra största sannolikhet helt ‘äkta’.   HP–Handpollinerad kan sägas vara en enklare form av CP (Läs mer här)

CW står för Collected wild dvs de är insamlade på för arten naturliga växtplatser.

SE står för Selfed och betyder att man under kontrollerade former befruktat pistillen med pollen från samma planta.

Beställning av fröer tas emot från 20/12-21

Skriv i beställningen de frön du önskar i turordning, ange också om du har några önskemål om reserver utifall de önskade fröna är slut. En del fröer kommer bara att finns i mindre mängd.

Välkommen med din beställning

Sydsvenska rhododendron och magnoliasällskapet/Carina Fritzell