Rhododendron på vintern


Vinterblommande Rhododendron

Här är exempel på Rhododendron som blommar just nu i medlemmars trädgårdar. Publicerat 23 februari 2020.


  • Rhododendron dauricum albidum samlad i Sibirien på Altibergen (Tommy Sjöstrand)
    Rhododendron dauricum albidum samlad i Sibirien på Altibergen (Tommy Sjöstrand)
  • R. lapponicum Parvifolium Group siberian (Lapponica) Bild Stefan Salomonsson.jpg
    R. lapponicum Parvifolium Group siberian (Lapponica) Bild Stefan Salomonsson.jpg
  • R. moupinense  ´Fulmar´ (Moupinensia) Bild Stefan Salomonsson .jpg
    R. moupinense ´Fulmar´ (Moupinensia) Bild Stefan Salomonsson .jpg

Rhododendron - vinteranpassning
Text av: Hans-Erik Åkerlund


Visst skapar det extra atmosfär och liv i trädgården med vintergröna växter som Rhododendron. Släktet består av mer än 1000 arter där en del kommer från arktiska eller alpina områden och har mycket god vinterhärdighet medan andra arter kommer från tempererade eller tropiska områden med betydligt sämre förmåga att klara våra vintrar. Denna stora variation inom samma släkte har nu fått forskare att intressera sig för rhododendronsläktet utifrån härdighet. Vintern är ingen lätt uppgift för växterna.  Isbildning mellan cellerna kan leda till direkta mekaniska skador på cellväggar och membran. Dessutom tas det vatten från cellerna när iskristallerna växer. Isbildningen hindrar också vattenförsörjning från rotsystemet och leder till uttorkning. Solstrålning under vintern utgör också en risk eftersom ljuset fortfarande kan tas upp men fotosyntesens enzymer inte är aktiva vid den låga temperaturen.

De strategier som observerats enskilt eller i kombinationer är bl a:  1. Cellerna producera en typ av proteiner ”dehydriner” som gör att vatten hålls kvar i cellerna bättre;  2. Bladen rullar sig eller fälls neråt (fig) vilket minskar avdunstning och ljusupptag, 3. Cellerna producerar carotenoider som omvandlar ljusöverskott till värme och 4. Cellerna producerar antioxidanter för att ta hand om eventuella skadliga produkter om de ändå bildas.

En annan aspekt är att växternas anpassning inför vintern (cold acclimation) går ganska långsamt medan deras uppvaknande (deacclimation) när det blir varmare går mycket fortare  och beror på vilken art det rör sig om. En varm dag på våren som följs av frost kan då skada arter som är snabba på att deacclimatiseras trots att de har klarat hela vintern.


Vintertäckning

Storbladiga Rhododendron har jag skyddat med fiberduk och lagt ett ca 15 cm tjockt lager löv innanför
täckningen. Gjorde så även förra hösten, låter täckningen vara kvar långt fram på våren.

Planering

Under mörka höst vinterdagar/kvällar är det lämpligt att planera för vårens planteringar och förändringar. Bild från 14 februari 2018.

Snö

Om snön kommer  i mängder så är det lämpligt att ta en ”käpp” och försiktigt skaka av snön på veka plantor. Bild från 22 dec 2018.

När det gäller bladfällande så bör man plocka bort löven på de plantor som varit angripna av bladmögel.

Skuggnät

Lätta skuggnät saluförs på nätet av Nelson Garden.
Skyddar plantorna mot den tidiga vårsolen utan att tynga ner grenar och samla snö.
På detta sätt får de sorter och arter som är "lättväckta" sova ut på våren. Skyddar i första hand bladverket, man får försöka passa så att knopparna inte sticker ut genom maskorna.