Lennart och Kerstins trädgård

Möt Lennart och Kerstin Karlsson &
Sture Bengtsson på årets första medlemsmöte.


Två av våra medlemmar berättar och visar bilder från sina egna trädgårdar. Hur trädgårdarna vuxit fram och vilka olika inriktningar man fastnat för. Kanske även en del odlings och förökningstips. Det blir Sture Bengtsson, Östra Vemmenhög respektive Lennart och Kerstin Karlsson, Tjörnarp, som kommer att dela på denna spännande eftermiddag.

Sture Bengtssons trädgård
Sture Bengtssons trädgård

Nu är sidan 'Året med Rhododendron'  - Vinter uppdaterad. Här hitta ni fina vintertips, allt från vintertäckning och planering till varför bladen rullar ihop sig när det blir kallt.

Under fliken 'Odling i torvbädd' kan ni se hur några av våra medlemmar har byggt upp sina torvbäddar.Nyhet!

Det händer mycket på hemsidan. Nu kan ni hitta uppdaterade odlingstips under Rhododendron - förökning. 


Släktet Magnolia har i trädgårds-sammanhang alltid legat nära Rhododendronsläktet. Därför har vi sett det som naturligt att de båda släktena bör omfattas av en och samma intresseförening. I England finns motsvarande upplägg hos RHS. Rent botaniskt ligger släktena långt ifrån varandra men odlingsmässigt är de lika i flera avseende. Rhododendron och Magnolia kompletterar varandra på ett effektfullt sätt i trädgården.Vi har flera av de ledande Magnoliaexperterna som medlemmar och bygger på så sätt upp den samlade sakkunskapen inom vår förening. Magnoliaintresset verkar vara på uppgång i vårt land så behovet av att samla intresset i en specialförening känns angeläget.