Nyheter!
Missa inte vår nya rubrik 'Årets händelser 2019' med fina artiklar från årets utflykter med Sydsvenska rhododendron och Magnoliasällskapet.

Gå gärna in och kika på 'Odling i torvbädd' och 'Förökning' som har fått en omarbetning. 
Klicka på texterna för att snabbt komma till rätt sida.

Under fliken 'Odling i torvbädd' kan ni se hur några av våra medlemmar har byggt upp sina torvbäddar.


Nyhet!

Det händer mycket på hemsidan. Nu kan ni hitta uppdaterade odlingstips under Rhododendron - förökning. 


Släktet Magnolia har i trädgårds-sammanhang alltid legat nära Rhododendronsläktet. Därför har vi sett det som naturligt att de båda släktena bör omfattas av en och samma intresseförening. I England finns motsvarande upplägg hos RHS. Rent botaniskt ligger släktena långt ifrån varandra men odlingsmässigt är de lika i flera avseende. Rhododendron och Magnolia kompletterar varandra på ett effektfullt sätt i trädgården.Vi har flera av de ledande Magnoliaexperterna som medlemmar och bygger på så sätt upp den samlade sakkunskapen inom vår förening. Magnoliaintresset verkar vara på uppgång i vårt land så behovet av att samla intresset i en specialförening känns angeläget.