Välkomna på medlemsmöte och lyssna på

Hans Eiberg lördagen den 26 oktober


Bli medlem i Sydsvenska Rhodendron- och Magnoliasällskapet

Föreningsbrev nr 59 - Kenneth Cox!

Frölistan för 2018 finns nu r

Flora Nordicas ordlistor, översättning engelska termer
Släktet Magnolia har i trädgårds-sammanhang alltid legat nära Rhododendronsläktet. Därför har vi sett det som naturligt att de båda släktena bör omfattas av en och samma intresseförening. I England finns motsvarande upplägg hos RHS. Rent botaniskt ligger släktena långt ifrån varandra men odlingsmässigt är de lika i flera avseende. Rhododendron och Magnolia kompletterar varandra på ett effektfullt sätt i trädgården.Vi har flera av de ledande Magnoliaexperterna som medlemmar och bygger på så sätt upp den samlade sakkunskapen inom vår förening. Magnoliaintresset verkar vara på uppgång i vårt land så behovet av att samla intresset i en specialförening känns angeläget.