Nyhet!
Missa inte vår nya rubrik "Årets händelser 2019" med fina artiklar från årets utflykter med Sydsvenska rhododendron och Magnoliasällskapet.

Välkomna på medlemsmöte och lyssna på

Jens Nielsen söndagen den 24 november


Nyhet!

Det händer mycket på hemsidan. Nu kan ni hitta uppdaterade odlingstips under Rhododendron - förökning. 

Släktet Magnolia har i trädgårds-sammanhang alltid legat nära Rhododendronsläktet. Därför har vi sett det som naturligt att de båda släktena bör omfattas av en och samma intresseförening. I England finns motsvarande upplägg hos RHS. Rent botaniskt ligger släktena långt ifrån varandra men odlingsmässigt är de lika i flera avseende. Rhododendron och Magnolia kompletterar varandra på ett effektfullt sätt i trädgården.Vi har flera av de ledande Magnoliaexperterna som medlemmar och bygger på så sätt upp den samlade sakkunskapen inom vår förening. Magnoliaintresset verkar vara på uppgång i vårt land så behovet av att samla intresset i en specialförening känns angeläget.