Sydsvenska Rhododendron - och Magnoliasällskapet
The Swedish Chapter of the American Rhododendron Society


Nedan finns det formulär, som skall fyllas i vid beställning av önskad bok. För att formuläret skall fungera måste du fylla i alla obligatoriska fält (*). Du får dels en omedelbar bekräftelse på din beställning och ifall boken är utlånad ett meddelande från bibliotekarien om detta och beräknad leverans. Använd därför meddelande-fältet för att ange dina önskemål, ex "jag kommer till nästa möte och hämtar min beställning". Observera att tel.nr anges endast med siffror. Detsamma gäller boknumret. 

Om du saknar e-post måste du ringa till bibliotekarien för beställning. 

Önskar du beställa en bok från de nyinköpta böckerna mars 2013 finns dessa förtecknade i denna fil.