Sydsvenska Rhododendron - och Magnoliasällskapet
The Swedish Chapter of the American Rhododendron Society

Namn                            Adress                                                  Telefon    

Ordförande
Vakant                     
Vice Ordförande
Vakant
Sekreterare
Stefan Salomonsson                Borelund 115247 95 Torna Hällestad                      046-53013
Kassör
Henrik Åström                          Sebbarp 503241 62 Löberöd                                   076-0090552
Ledamot
Lennart Molin                           Barsebäcksvägen 115246 32 Löddeköpinge          070-2126661
Ledamot 
Åsa Eklund                               Jonstorpsvägen 2, 263 71 Jonstorp                          0705-19 99 55
Suppleant
Anders Falkstig                         Svedjemarksvägen 59281 37 Hässleholm             0451-15617, 0709-384947
Suppleant
Lennart Karlsson                      Sjöboholmsvägen 5 243 72 Tjörnarp                      073-405 52 50
Funktionärer
Valberedningen
Carin Borgström                        Lupinvägen 2424650 Löddeköpinge                      046-775671
Sammankallande
Kerstin Karlsson                        Sjöboholmsvägen 5, 243 72 Tjörnarp          
Ewa Mellerström                       Skolgatan 10, 242 32 Hörby                                     0415-14788
Revisor
Börje Pettersson                        Rönngatan 11, 288 34 Vinslöv                                 044-81416
Revisorsuppleant
Sixten Birghamre                        Mossabäcksvägen 15, 240 36 Stehag                    0413-509096
Redaktör
Stefan Salomonsson                  Borelund 115, 247 95 Torna-Hällestad                    046-53013
Fröförvaltare
Göran Hermansson                    Västsvenska kretsen                                                0702-307434
Bibliotekarie
Anders Lago                               Melassvägen 19, 245 33 Staffanstorp                      046-253530
Adressändring
Stefan Salomonsson                  Borelund 115, 247 95 Torna-Hällestad                      046-53013
Ansvarig hemsida
Åsa Eklund                                  Jonstorpsvägen 2, 263 71 Jonstorp                          0705-19 99 55Sydsvenska Rhododendronsällskapet

Stadgar