Sydsvenska Rhododendron - och Magnoliasällskapet
The Swedish Chapter of the American Rhododendron Society

Styrelse / funktionärer

Ordförande
Vakant                     
Vice Ordförande
Vakant
Sekreterare
Stefan Salomonsson,
Borelund 115
247 95 Torna Hällestad
Tel. 046-53013
Kassör
Henrik Åström
Sebbarp 503
241 62 Löberöd
Tel. 076-0090552
Ledamot
Lennart Molin
Barsebäcksvägen 115
246 32 Löddeköpinge
Tel. 070-2126661
Ledamot 
Åsa Eklund
Jonstorpsvägen 2
263 71 Jonstorp
Tel. 0705-19 99 55
Suppleant
Anders Falkstig
Svedjemarksvägen 59
281 37 Hässleholm
0709-384947
Suppleant
Lennart Karlsson
Sjöboholmsvägen 5
243 72 Tjörnarp
073-405 52 50
Funktionärer
Valberedningen
Carin Borgström
Lupinvägen 24
24650 Löddeköpinge
Tel. 046-775671
Sammankallande
Kerstin Karlsson
Sjöboholmsvägen 5
243 72 Tjörnarp  
       
Ewa Mellerström
Skolgatan 10
242 32 Hörby
Tel. 0415-14788

Sydsvenska Rhododendronsällskapet
Stadgar