Sydsvenska Rhododendron - och Magnoliasällskapet
The Swedish Chapter of the American Rhododendron Society

Styrelse/funktionärer

www.rhododendron-syd.se

sydsv.rh.magnoliasallskapet@gmail.com 

Ordförande

Henrik Åström 076-0090552 henrik1.astrom@gmail.com

Sebbarp 503, 241 62 Löberöd

vice Ordförande

Gunnel Malmgren 073-3845479 gunnelym@gmail.com 

Ekbacken Ängsvägen 3, 243 35 Höör

Sekreterare

Lennart Karlsson 073-4055250 lennart.g.karlsson@telia.com 

Sjöboholmsvägen 5, 243 72 Tjörnarp

Kassör

Gunnel Malmgren 073-3845479 gunnelym@gmail.com 

Ekbacken Ängsvägen 3, 243 35 Höör

Ordinarie ledamot

Åsa Eklund 070-5199955 asa.eklund@live.se 

Jonstorpsvägen 2, 263 71 Jonstorp

Suppleanter

Alan Duncanson 073-3305291 duncansonalan@gmail.com 

Önneslöv 903, 240 13 Genarp

Lars-Johan Malmgren 076-7907905 lars-johan.malmgren@telia.com 

Skolgatan 10, 242 32 Hörby

Bibliotekarie

Lars-Johan Malmgren

Webmaster

Åsa Eklund

Stöd till Redaktionen från SyRMS

Lennart Karlsson lennart.g.karlsson@telia.com

Alan Duncanson duncansonalan@gmail.com

Huvudredaktör

Ingegerd Grönberg, ingegerdgronberg@gmail.com 

Benny Johansson, benny.j2@telia.com

Fröförvaltare

Göran Hermansson

Svenska Rhododendronsällskapet

Västsvenska Kretsen


Revisor

Börje Pettersson 070-5909873 borje.k.pettersson@teliacompany.com 

Rönngatan 11, 288 34 Vinslöv

Revisorsuppleant

Carin Borgström carin.borgstrom@gmail.com

Lupinvägen 24, 246 50 Löddeköpinge

Valberedning

Olof Norrlöw (Sammankallande) 072-3332843 norrlow@telia.com 

Kung Kristoffersgatan 3A, 252 34 Helsingborg

Stefan Salomonsson 046-53013 b.s.salomonsson@gmail.com 

Borelund 115, 247 95 Torna-Hällestad

Adressändring Sydsvenska Rhododendron- och Magnoliasällskapet

Lennart Karlsson lennart.g.karlsson@telia.com

Medlemsregistrator Sydsvenska Rhododendron- och Magnoliasällskapet

Lennart Karlsson lennart.g.karlsson@telia.com

Sydsvenska Rhododendron- och Magnoliasällskapets
Stadgar