Sydsvenska Rhododendron - och Magnoliasällskapet
The Swedish Chapter of the American Rhododendron Society


Kära frödonatorer/köpare!
Från och med 2015 samarbetar vi med Svenska Rhododendronsällskapet och producerar en gemensam frölista. Fröförvaltare är Göran Hermansson, Västsvenska Kretsen.
Har du ytterligare frågor kontakta Göran på e-post
goran@alentradgard.se eller tel 0702-307434.
Frölistan 2019 finns här
Är du osäker på hur du "gör frön" läs mera på denna sida.