Sydsvenska Rhododendron - och Magnoliasällskapet
The Swedish Chapter of the American Rhododendron Society


Kära frödonatorer/köpare!
Från och med 2015 samarbetar vi med Svenska Rhododendronsällskapet och producerar en gemensam frölista. Fröförvaltare är Carina Fritzell, Sydsvenska Rhododendron- och Magnoliasällskapet.
Har du frågor kontakta Carina på e-post carinafritzell@hotmail.com
 eller tel 073-5396244 .
Mer info kommer snart...
Frölistan 2020 finns
här.

Fröförmedling 2021


Inledningsvis vill vi tacka årets bidragsgivare!

Skicka in dina fröer till Carina Fritzell, Sebbarp 503, 241 62 , Löberöd, telefon 073/5396244, carinafritzell@hotmail.com.

Senast den 10/11-21 vill jag ha din rensade fröbidrag

Frölistan kommer att publiceras på hemsidan 1/12

Som bidragsgivare har man förtur vid tilldelning av frön och får då fria fröportioner i samma utsträckning man donerat till listan men max 5 fria påsar.

Fröportionerna kostar 20kr per portion +20 kr för brev och porto. Uppgifter om vad du ska betala kommer sedan med din fröleverans.

Alla fröer är CP-pollinerade om inget annat anges

Förklaring:

OP står för Open pollinarted dvs. fröna är fripollinerade. I de fall sådant förekommer i listan är det för arter där man bedömer att risken för hybridisering är mycket liten.CP står för Controlled pollinarted dvs pollineringen har skett kontrollerat, vilket innebär att pistillen hela tiden hålls isolerad. Dessa frö är med allra största sannolikhet helt ‘äkta’.   HP–Handpollinerad kan sägas vara en enklare form av CP (Läs mer här)

CW står för Collected wild dvs de är insamlade på för arten naturliga växtplatser.

SE står för Selfed och betyder att man under kontrollerade former befruktat pistillen med pollen från samma planta.

Beställning av fröer tas emot från 20/12-21

Skriv i beställningen de frön du önskar i turordning, ange också om du har några önskemål om reserver utifall de önskade fröna är slut. En del fröer kommer bara att finns i mindre mängd.

Välkommen med din beställning

Sydsvenska rhododendron och magnoliasällskapet/Carina Fritzell