Ett medlemskap - många fördelar


Varför bli medlem i Sydsvenska rhododendron- och Magnoliasällskapet? 
• Man får medlemstidningen 'Rhododendronbladet' som utkommer 4 gånger per år
• Spännande föreläsningar, vi har bland annat haft Kenneth Cox (Skottland), Gerben Tjeerdsma (Gerbianska trädgården), Henrik Sjöman (Göteborgs Botaniska), Hans Eiberg (Rhododendronföreningen i Danmark) mfl. mfl. 
• Rabatter på flera plantskolor
• Workshop's - t.ex sticklingskurs
• Gemensamma dagsutflykter till både fantastiska privata trädgårdar och parker.
• Och framförallt en ovärderlig gemenskap och ett fantastiskt kunskapsutbyte mellan medlemmar.

Detta och mycket mer får man som medlem.  VÄLKOMNA!

NYHET! Nu kan du även ge bort ett medlemsskap. Gå längst ner på sidan för anmälan.
Jag vill bli medlem!
Medlemsanmälan
Vi har två medlemsformer: som A-medlem får du tillgång till samtliga aktiviteter medan B-medlem inte får ARS Journal inkl ARS frölista.
Medlemmar från de nordiska länderna, som önskar medlemskap hos oss, ber vi kontakta vår kassör för uppgifter om hur betalning skall ske.
Mer information finns här
Medlemsavgifter 2021
SEK    
B-medlem (SyRMS) 220 kr     
För A-medlem tillkommer 290 kr för medlemsskap i The American Rhododendron Society (ARS )
Från och med 1 oktober 2020 vill vi att Ni betalar in medlemsavgiften för ARS senast 15 oktober.  

Avgiften beräknas per familj och betalas till plusgiro 1347905-0 eller med Swish nummer 1235331517

Ge bort ett medlemsskap

Varför inte ge bort ett medlemsskap. Perfekta gåvan för den som har allt. Fyll bara i dina egna kontaktuppgifter i de första fälten dit medlemsavgiften ska skickas och sedan den blivande medlemmens kontaktuppgifter i fälten markerade med Medlem.
Glöm inte fylla i vem gåvan är ifrån i fältet 'Gåva'