MEDLEMSANMÄLAN

Ett medlemskap - många fördelar


Varför bli medlem i Sydsvenska rhododendron- och Magnoliasällskapet? 
• Man får medlemstidningen 'Rhododendronbladet' som utkommer 4 gånger per år
• Spännande föreläsningar, vi har bland annat haft Kenneth Cox (Skottland), Gerben Tjeerdsma (Gerbianska trädgården), Henrik Sjöman (Göteborgs Botaniska), Hans Eiberg (Rhododendronföreningen i Danmark) mfl. mfl. 
• Rabatter på flera plantskolor
• Workshop's - t.ex sticklingskurs
• Gemensamma dagsutflykter till både fantastiska privata trädgårdar och parker.
• Och framförallt en ovärderlig gemenskap och ett fantastiskt kunskapsutbyte mellan medlemmar.

Detta och mycket mer får man som medlem.  VÄLKOMNA!
Jag vill bli medlem!
Medlemsanmälan
Vi har två medlemsformer: som A-medlem får du tillgång till samtliga aktiviteter medan B-medlem inte får ARS Journal inkl ARS frölista.
Medlemmar från de nordiska länderna, som önskar medlemskap hos oss, ber vi kontakta vår kassör för uppgifter om hur betalning skall ske.
Mer information finns här
Medlemsavgifter 2020
SEK    
B-medlem (SRS) 170    
A-medlem (SRS och ARS) 460    

Avgiften beräknas per familj och betalas till plusgiro 1347905-0 eller med Swish nummer 1235331517